Wady i zalety podatku progresywnego

Jakie cechy podatku progresywnego przemawiają na jego korzyść? Jaką formę opodatkowania wybrać?

 
Wady i zalety podatku progresywnego
Jaką formę opodatkowania wybrać? Czy podatek progresywny to dobry pomysł?

Progresywny sposób opodatkowania zakłada istnienie dwóch stawek podatkowych – 18% i 32% – dotyczących odpowiednio przedsiębiorców osiągających roczne dochody niższe lub wyższe niż określona ustawowa kwota (85 528 zł). Jakie są wady i zalety podatku progresywnego?

Forma podatku – prawo wyboru

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą do 20 stycznia każdego roku mogą podjąć decyzję o zmianie formy opodatkowania lub kontynuowaniu rozliczania przychodu na poprzednich warunkach.

Najczęściej wybieranymi w Polsce opcjami jest zastosowanie liniowej formy opodatkowania, zakładającej zastosowanie jednolitej stawki 19% niezależnie od osiąganego dochodu oraz podstawowej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w oparciu o skalę podatkową.

Wybór najkorzystniejszej opcji jest kwestią indywidualną i wymaga od przedsiębiorcy dokładnych obliczeń wskazujących na opłacalność obu opcji w konkretnych sytuacjach. Jakie jednak plusy i minusy podatku progresywnego mają charakter ogólny i można je potraktować jako pewne wytyczne przy wyborze najlepszej formy opodatkowania?

Zalety podatku progresywnego

  • Progresywna forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej pozwala na skorzystanie ze wszystkich corocznych ulg podatkowych uwzględnionych w dokumentach prawnych oraz dokonania wspólnego rozliczenia majątkowego z współmałżonkiem czy dziećmi.
  • Przedsiębiorcy mogą stosować ułatwiające opłacanie zaliczek na podatek progresywny sposoby – regulować je w każdym kwartale lub w formie uproszczonej.
  • Podatek progresywny pozwala też na zastosowanie się do zasad kwoty wolnej od podatku, jednocześnie dając przedsiębiorcom możliwość obniżenia wysokości osiąganych przychodów przez pomniejszenie o koszty ich uzyskania, redukując tym samy wartość samego podatku.
  • Progresywna forma opodatkowania jest również korzystna dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wady podatku progresywnego

  • Przedsiębiorcy wybierający progresywną skalę podatkową muszą liczyć się z koniecznością prowadzenia ściśle określonej przepisami prawnymi ewidencji księgowej.
  • Osiągnięcie dochodów kwalifikujących do pomniejszenia ich o 32% podatek oznacza często poważne zagrożenie dla płynności finansowej firmy i duży szok finansowy dla płacącego.
  • Progresywna forma podatku sprzyja też zatajaniu przez nieuczciwych przedsiębiorców prawdziwych dochodów w celu uniknięcia przekroczenia progu dochodu obligującego do uiszczania znacznie wyższego podatku.
  • Wielu uważa też, że progresywna forma opodatkowania nie zachęca do przedsiębiorczości, kreatywności oraz pomnażania majątku.

Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania warto przeprowadzić dogłębną analizę obrazującą sytuację w firmie – wiele programów umożliwia tworzenie prostych symulacji uwzględniających najważniejsze dane finansowe przedsiębiorstwa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
Zobacz również