Skarga na czynności komornika - jak i kiedy wnieść?

Uważasz, że komornik naruszył Twoje prawa? Skarga na czynności komornika to jedna z możliwości ochrony Twoich interesów podczas postępowania egzekucyjnego.

Skarga na czynności komornika - jak i kiedy wnieść?

Z czym wiąże się skarga na czynności komornika? Jednym z końcowych etapów egzekwowania od dłużnika spłaty należności względem wierzyciela jest postępowanie egzekucyjne. Prowadzone jest przez komornika na podstawie sądowego tytułu wykonawczego, który nie odpowiada za badanie podstawy i zasadności zaciągniętego długu i wydanego wyroku. Zadaniem komornika jest ściągnięcie należnej kwoty z majątku dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne ma charakter przymusowy, a komornik w ramach nadanych mu uprawnień, ma możliwość stosowania określonych ustawą środków przymusu, mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu. Ważne jednak jest to, że komornik zawsze musi działać zgodnie z prawem (pamiętajmy, że istnieje kwota wolna od zajęcia dotycząca pewnych świadczeń, np. z ubezpieczeń osobowych).

Może jednak okazać się, że w pewnym momencie postępowania komorniczego dojdzie do nadużycia zasad i bezprawnego zachowania komornika. W takiej sytuacji przysługuje nam tzw. skarga na czynności komornika.

Dowiedz się więcej: Konto rodzinne – jak założyć i czy warto? >>

Skarga na czynności komornika – podstawa prawna

Instytucja skargi na czynności komornika regulowana jest przez art. 767 i następne kodeksu postępowania cywilnego. Jest to najprościej mówiąc środek zaskarżenia dla postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Istotnym jest fakt, iż skarga na czynności komornika jest dopuszczalna zarówno w odniesieniu do czynności komornika oraz w odniesieniu do zaniechania przez komornika pewnych czynności, do wobec których (zdaniem osoby składającej skargę) komornik był zobowiązany.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

Skarga na czynności komornika – najważniejsze informacje

Skargę może złożyć każda osoba, której prawa zostały zagrożone lub naruszone w związku z czynnościami podejmowanymi przez komornika, w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z powyższym instytucja skargi nie została ograniczona jedynie do wierzyciela i dłużnika, ale przysługuje także każdej osobie trzeciej, której prawa naruszono oraz podmiotom takim jak: sąd, prokurator, organ żądający wszczęcia postępowania, organizacja społeczne itp.

  • Od 8 września 2016 r. każda skarga na czynności komornika musi zostać wniesiona bezpośrednio do komornika, którego ona dotyczy, nawet jeśli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed tą datą.
  • Na wniesienie skargi osoba pokrzywdzona ma dokładnie tydzień, liczony z reguły od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności [ 767 § 4 kck – Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona].
  • Skarga na czynności komornika podlega opłacie w wysokości 100 zł (dopuszcza się wniesienie skargi tymczasowo nieopłaconej – zgodnie z ustawą sąd wezwie składającego skargę do uiszczenia opłaty w terminie późniejszym).
  • Skarga na czynności komornika, musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, właściwe dla pism procesowych.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

Postępowanie egzekucyjne a pomyłki

Pomimo iż komornik z zasady jest instytucją wysoko wyspecjalizowaną, profesjonalną i w pełni kompetentną, zawsze może popełnić błąd. Często może dochodzić do sytuacji podejmowania wadliwych czynności w związku z brakiem prawa do negowania zasadności danego tytułu egzekucyjnego.

W związku z powyższym podczas postępowania egzekucyjnego każdemu podmiotowi zainteresowanemu przysługuje skarga na czynności komornika, która jest rozwiązaniem mającym na celu ochronę interesów podmiotów zaangażowanych w to postępowanie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Malwina Tomżyńska Malwina Tomżyńska [+ info]

Z wykształcenia ekonomista, od 2011 roku związana z bankowością. Pisze z zamiłowania. W wolnych chwilach spełnia się pedagogicznie przekazując swoją wiedzę przyszłym rachunkowcom. Prywatnie szczęśliwa mama, zgłębiająca tajniki budowy domu systemem gospodarczym i właścicielka rudego kota Władysława. Miłośniczka skandynawskich kryminałów, niemieckich samochodów, aktywnego wypoczynku i dobrego jedzenia.

Zobacz również