Przeczytaj OWU zanim się ubezpieczysz

Dowiedz się, dlaczego OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) są takie ważne i czemu warto je dokładnie przeczytać przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

 
Przeczytaj OWU zanim się ubezpieczysz

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulują prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczeniowej. Są bardzo ważnym dokumentem, który trzeba koniecznie uważnie przestudiować przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową.

Dlaczego OWU są takie ważne

Ogólne Warunki Ubezpieczeń to – obok polisy – drugi najważniejszy  dokument dotyczący ubezpieczenia, który między innymi określa prawa i obowiązki każdej ze stron. Ma on kluczowe znaczenie dla realizacji przyszłych świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia.

OWU stanowią uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego (sprawdź tutaj) oraz Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (sprawdź tutaj). Tworzą szczegółowe normy prawne dla każdego rodzaju ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń powinny regulować:

  1. zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli określać kto jest ubezpieczonym i jaki okres obejmuje polisa ubezpieczeniowa;
  2. zakres ubezpieczenia, czyli co dokładnie obejmuje ubezpieczenie oraz na jakim obszarze zdarzenie ubezpieczeniowe (pożar, wypadek, choroba) może zaistnieć;
  3. zakres terytorialny, czyli zasięg geograficzny wykupionego ubezpieczenia (np. wszystkie kraje europejskie z wyłączeniem Białorusi);
  4. obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela, czyli co ubezpieczony musi zrobić, aby zostało wypłacone mu ubezpieczenie (np. opłacić składkę, zainstalować drzwi antywłamaniowe), a jakie obowiązki ciążą po stronie ubezpieczyciela (np. zapewnienie pomocy prawnej, zwrot kosztów leczenia);
  5. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, za które ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, mimo że co do zasady są objęte ochroną ubezpieczeniową (np. spowodowanie wypadku na nartach i doznanie w tym wypadku uszkodzenia ciała, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu);
  6. definicje ważnych pojęć – szczególnie istotne są tu znaczenia pojęć ubezpieczeniowych, czyli np. co jest rozumiane jako choroba zawodowa albo jakie dyscypliny sportowe uważane są za ekstremalne.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie mieszkania – to musisz wiedzieć >>

Ogólne Warunki Ubezpieczeń są częścią umowy

OWU jest załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część. Powinniśmy je otrzymać za każdym razem, gdy zawieramy umowę ubezpieczenia.

Kredyt gotówkowy do 200 000 zł na 10 lat
Sprawdź, jak pożyczać taniej

Ze względu na zawarte w nich prawa i obowiązki obu stron umowy, dokument ten ma kluczowe znaczenie dla realizacji przyszłych świadczeń wynikających z umowy. Jeżeli zatem zamierzamy podpisać jakąkolwiek umowę ubezpieczenia, powinniśmy dokładnie przestudiować wszelkie zawarte w OWU zapisy. Pozwoli nam to uniknąć rozczarowania w wypadku zaistnienia szkody.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne online – najczęstsze wyłączenia >>

OWU muszą być jasne i czytelne

Ubezpieczony nie ma wpływu na zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ustalają je poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Muszą być one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim z Kodeksem cywilnym i Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Powinny też być jasne i czytelne.

„Nie ulega kwestii, iż wskazane jest zachowanie poprawności języka prawniczego, jednakże biorąc pod uwagę brak przygotowania konsumenta do analizy takich tekstów, należy dążyć do maksymalnego ich uproszczenia i czytelności” – informuje na swojej stronie Rzecznik Finansowy.

Uwaga! Dla ubezpieczeń obowiązkowych, takich jak na przykład ubezpieczenie OC, ogólne warunki ubezpieczeń określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

Prawo i obowiązek badania OWU ma Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, a także Rzecznik Ubezpieczonych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Mateusz Baj Mateusz Baj [+ info]

Prawnik z wykształcenia, dziennikarz z zawodu, pasji i zamiłowania. Przez szereg lat związany z lokalnymi mediami i lokalną rzeczywistością. Pisze o sprawach bliskich ludziom, doradza, jak w prosty sposób rozwiązać skomplikowane, urzędowe problemy. Prywatnie jest zapalonym kolarzem, który ściga się w amatorskich wyścigach na rowerach górskich. Jego pasją jest także tenis, wedrówki górskie oraz lokalna polityka i samorząd.

Zobacz również