Podatek od darowizny - kto i ile musi zapłacić

Ciotka podarowała bratanicy 5000 złotych. Czy obdarowana musi odprowadzić podatek od darowizny? To zależy, czy wyczerpał się limit kwoty wolnej.

 
Podatek od darowizny - kto i ile musi zapłacić

Darowiznę niekiedy potwierdza się aktem notarialnym, ale częściej jest to czynność mniej formalna. Ciotka daruje bratanicy pieniądze na urodziny, wuj chrześniakowi kupuje quada na komunię, a córka matce opłaca mieszkanie. Nikt nie tworzy na tę okoliczność żadnych dokumentów. Niektórzy nawet nie dopuszczają myśli, że od takich prezentów, czy też pomocy bliskim należy odprowadzić podatek od darowizny. Sprawdźmy, jak jest naprawdę.

Niskie darowizny bez zgłoszenia w skarbówce

Jeśli mamy do czynienia z niewielkiej wartości prezentami lub pomocą, nie jest wymagane podejmowanie żadnych czynności w urzędzie skarbowym, ale jeśli sumy darowizn przekraczają wyznaczone limity kwoty wolnej należy rozliczyć się z fiskusem.

Dowiedz się więcej: Umowa darowizny mieszkania – co warto wiedzieć? >>

Kiedy i jak darowiznę zgłasza się fiskusowi?

Podatek od darowizny nakłada się na majątek o znacznej wartości. Gdy darowizna lub suma darowizn od jednej osoby przekroczy kwotę wolną od podatku, obdarowany musi zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Czyni to na druku SD-3.

Pamiętajmy, że opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad kwotę wolną, a nie cała wartość darowizny! Na formularzu SD-3 wykazuje się tylko tę nadwyżkę.

Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Kwoty darowizn, które nie podlegają opodatkowaniu wynoszą odpowiednio:
9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
7276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Należy pamiętać, by ustalając kwotę wolną sumować wszystkie darowane kwoty, ruchomości i nieruchomości otrzymane od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym otrzymano kolejną darowiznę oraz majątek otrzymany w bieżącym roku.

Dowiedz się więcej: Podatek od wygranej – jak rozliczyć i ile wynosi >>

Podatek od darowizny – grupy podatkowe

Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
Grupa III: pozostali nabywcy.

Dowiedz się więcej: Czym się różni umowa dożywocia od umowy darowizny >>

Najbliższa rodzina zwolniona z podatku

Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki,prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha mogą być całkowicie zwolnieni od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że:

  • zgłoszą darowiznę na druku SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i uczynią to w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia,
  • w przypadku darowizny środków pieniężnych dodatkowo udokumentują otrzymanie kwot na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


Najbliższa rodzina nie ma obowiązku składania druku SD-Z2, gdy:

  • majątek otrzymany od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, zsumowany z ostatnią darowizną nie przekroczy kwoty wolnej w wysokości 9 637 zł,
  • darowizna jest udokumentowana w formie aktu notarialnego.

Uwaga! Jeśli obdarowana rodzina nie spełni wymienionych warunków i nie złoży zgłoszenia na druku SD-Z2 to jest zobowiązana odprowadzić podatek do fiskusa.

Dowiedz się więcej: Umowa darowizny samochodu – co warto wiedzieć >>

Termin zgłoszenia darowizny i zapłaty podatku fiskusowi

Deklarację SD-3 należy złożyć przed upływem miesiąca od daty darowizny, natomiast podatek odprowadza się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego o ustalonej wysokość podatku.

Skala podatku od darowizn

Podatek stosowany wobec obdarowanych zaliczonych do I grupy podatkowej:

Kwota nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

0
10.278
20.556

10.278
20.556

3%
308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł
822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Podatek stosowany wobec obdarowanych zaliczonych do II grupy podatkowej:

Kwota nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

0
10.278
20.556

10.278
20.556

7%
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Podatek stosowany wobec obdarowanych zaliczonych do III grupy podatkowej:

Kwota nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

0
10.278
20.556

10.278
20.556

12%
1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm), 
  • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Anna Nowak Anna Nowak [+ info]

Na łamach portali internetowych relacjonuje zmiany na rynku pracy. Z uwagą przygląda się ofertom zatrudnienia, poszukując ich mocnych i słabych stron. Sprawdza, co spędza sen z powiek HR-owców. Dostarcza inspiracji niezdecydowanym i odkrywa sposoby osiągania celów zawodowych. Jako redaktor portalu KarieraKobiety.pl wspiera aktywność zawodową i emancypację finansową kobiet. Po godzinach – amatorka zdrowej kuchni, pasjonatka fotografii i sketchnotingu.

Zobacz również