Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Czeka Cię postępowanie komornicze? Sprawdź, po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie i ile maksymalnie może nam zabrać.

 
Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie i czy można tego uniknąć?

Długi to zmora tysięcy ludzi i u wielu pojawia się pytanie, po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Do zajęcia komorniczego prowadzi dość krótka droga – wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, namierzenie naszego konta i zajęcie wynagrodzenia.

Co może komornik? Jak dochodzi do zajęcia komorniczego?

W przypadku niespłaconego kredytu w banku musimy wiedzieć, że banki mają przywilej dochodzenia swoich należności w trybie uproszczonym z pominięciem prowadzenia postępowania sądowego. Tym samym na mocy prawa  bankowego, bank wystawia bankowy tytuł wykonawczy, po czym komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez wcześniejszego wniosku.

Jeżeli nasze zadłużenie nie wynika z zaciągnięcia kredytu, a innej zaległości, niestety również istnieje ryzyko zajęcia komorniczego. Zanim jednak do tego dojdzie, wierzyciel złoży pozew sądowy, celem wszczęcia postępowania sądowego oraz uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty. Wkrótce potem złoży wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego.

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Jeżeli wierzyciel ma wiedzę dotyczącą tego, gdzie pracuje dłużnik, przekazuje taką informację komornikowi wraz z wnioskiem. Bywa, że wierzyciel nie ma pojęcia o miejscu zatrudniania dłużnika, wtedy komornik rozpoczyna poszukiwania – kieruje pisma do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, banków bądź poszukuje danych o koncie zadłużonego w systemie OGNIVO.

Dowiedz się więcej: Konto bez komornika – czy istnieją banki bez Ognivo?

Istnieje także ewentualność wezwania dłużnika do kancelarii celem ustalenia pracodawcy. Zatem po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Po namierzeniu zadłużonego – niezwłocznie. Rachunek bankowy zostaje zajęty do momentu zaspokojenia roszczenia w całości lub umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności lub dojścia do porozumienia spłaty dłużnika z wierzycielem.

Dowiedz się więcej: Trzeciodłużnik, czyli dłużnik dłużnika… Czy można go pozwać? 

Ile komornik może zabrać z pensji?

Komornik ma prawo zająć wszystkie środki ulokowane na koncie również te, które wpłynęły po zajęciu – kwota zajęcia obejmuje zaspokojenie całego roszczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi. Komornik pobiera więc wszelkie środki wpływające na konto zadłużonego.

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na pełny etat, to maksymalna kwota zajęcia komorniczego wynosi do 50% wynagrodzenia, ale na naszym koncie musi pozostać kwota minimalnej płacy krajowej. W przypadku, gdy pracujemy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajęcie jest wprost proporcjonalne do wymiaru etatu.

Zaznaczmy, że komornik nie ma prawa zająć świadczenia alimentacyjnego.
A ile komornik może zabrać z pensji, jeśli wchodzi w grę zatrudnienie na umowę zlecanie? Tutaj komornik ma prawo ściągnąć całość, za wyjątkiem, gdy jest to jedyne źródło dochodu.

Pamiętajmy również, że nad dłużnikiem widnieje realne widmo zajęcia pozostałego majątku (np. w postaci mieszkania), który może zostać skutecznie spieniężony poprzez licytacje komornicze.

Dowiedz się więcej: Ile wynoszą koszty komornicze 

Czy możemy zapobiec zajęciu komorniczemu?

Gdy grozi nam zajęcie komornicze, warto wówczas spróbować dojść do zawarcia ugody z wierzycielem i wynegocjować znacznie niższe raty, niż ustalone w pierwotnej umowie. Możemy być wtedy pewni, że miesięczne raty będą znacznie niższe niż te, które zabierze nam z konta komornik  – wiele instytucji jest przychylnych takiemu rozwiązaniu, jeżeli oczywiście nie unikamy kontaktu i wyrażamy chęć uregulowania zaległości.

Utrzymanie dobrych relacji z wierzycielem może skutkować otrzymaniem innej propozycji spłaty niż tej, za pośrednictwem komornika. Jest to najpewniejszy sposób na zawieszenie postępowania i uniknięcie obciążenia naszego wynagrodzenia przez komornika.

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? 

Wierzyciel nie chce zawrzeć ugody – co robić?

Jeżeli wierzyciel nie jest skłonny do negocjacji, zwrócimy wówczas uwagę czy otrzymaliśmy nakaz sądowy i czy został doręczony w terminie. Ma to bowiem bardzo duże znaczenie w zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

  • Nie zdążyliśmy złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty, bo pismo z sądu nie zostało dostarczone w terminie, przebywaliśmy w podróży bądź sanatorium?
  • Skutkowało to awizowaniem lub po prostu pismo zostało przesłane na błędny adres? 

Wiedzmy, że obowiązują przepisy prawne, które działają na naszą korzyść, aby uniknąć zajęcia komorniczego.

W takiej sytuacji mamy prawo do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego – jednocześnie udowadniając, że nie otrzymaliśmy listu w terminie. Istnieje wtedy szansa na zawieszenie postępowanie egzekucyjnego lub umorzenie postępowania egzekucyjnego, jeżeli sąd orzeknie, że tytuł wykonawczy utracił moc.

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić 

Kolejnym sposobem na zakończenie postępowania egzekucyjnego jest wniesienie powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.  Możemy zdecydować się na taki krok w przypadku, gdy zadłużenie zostało już uregulowane u pierwotnego wierzyciela lub jest przedawnione.

Szukasz jeszcze innego rozwiązania, aby uniknąć zajęcia komorniczego? Dość radykalny sposób, ale jeśli jesteśmy gotowi zmienić swoją pracę i założyć inne konta bankowe, a nawet zmienić miejsce zamieszkania, to możemy być pewni, że komornik nie znajdzie nas szybko – bo przecież całe poszukiwanie rozpocznie na nowo.

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Niestety bardzo szybko, ale powinniśmy pilnować czynności  związanych z zajęciem pensji przez komornika, ponieważ może okazać się, że jesteśmy niesłusznie obciążani i mamy prawo legalnie bronić swoich pieniędzy wnosząc sprzeciw.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Anna Szczepanek-Bielak Anna Szczepanek-Bielak [+ info]

Absolwentka studiów matematycznych ze specjalizacją finansową. Od kilku lat związana z branżą windykacyjną i finansami. Uczestniczka projektów usprawniających działania i usługi finansowe, mające na celu zapobieganie popadnia w spiralę długów. Prywatnie miłośniczka podróżowania, narciarstwa i dobrego kina.

Zobacz również