Najniższa krajowa - minimalne wynagrodzenie w Polsce

Od 1 stycznia 2018 r. najniższa krajowa wyniesie 2 100 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa obowiązuje też na tzw. „umowach śmieciowych”, czyli umowach cywilnoprawnych. Dowiedz się, co jeszcze należy wiedzieć odnośnie tematu płacy minimalnej w Polsce. Sprawdź, jakie kary przewidziane są dla nieuczciwych pracodawców.

Najniższa krajowa - minimalne wynagrodzenie w Polsce
Najniższa krajowa w Polsce - ile obecnie wynosi płaca minimalna?

Od 1 stycznia 2018 r. najniższa krajowa wynosi 2 100 zł brutto, czyli około 1530 zł netto. Co jeszcze trzeba wiedzieć o wynagrodzeniach?

Najniższe wynagrodzenie w 2018 roku

Jest nowe rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. najniższa krajowa wynosi 2 100 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa – 13,70 zł. W ten sposób rząd podniósł płacę dla najmniej zarabiających o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W 2017 r. minimalna płaca wynosiła jeszcze 2 000 zł brutto.

Najniższa krajowa brutto w 2018 roku

Płaca minimalna pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi obecnie 2 100 zł brutto. Co istotne, stawka 2 100 zł obowiązuje również wobec młodych osób, którym jeszcze w ubiegłych latach obniżano wynagrodzenie o 20% ze względu na brak stażu.

Najniższa krajowa dotyczy więc każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, systemu pracy czy jej warunków.

Najniższa krajowa netto 2018 – ile to na rękę?

Kwota wynagrodzenia, która widnieje na umowie o pracę nie oznacza, że tyle wpływa co miesiąc na konto bankowe pracownika. Minimalne wynagrodzenie netto (wypłata na rękę) jest o ok. 500 zł niższe od płacy brutto i wynosi dla pracownika zatrudnionego w miejscu zamieszkania (przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu) około 1 530 zł.

Dowiedz się więcej: Jak obliczyć wynagrodzenie netto >>

Wyższe wynagrodzenie minimalne to wzrost innych świadczeń

Wraz z podwyżką płacy minimalnej zwiększy się kwota niektórych świadczeń obliczanych na jej podstawie. Do nich należą:

 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych,
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
 • kwota wolna od potrąceń.

Wynagrodzenie minimalne na umowie o pracę

Najniższa krajowa to najmniejsza pensja, jaką pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy powinien otrzymać za przepracowany miesiąc.

Oznacza to, że w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze powinno być określone na poziomie:

 • 2 100 zł brutto,

lub

 • mniej niż 2 100 zł brutto, ale tylko wtedy, jeśli umowa zakłada wypłatę dodatków takich jak: premia regulaminowa, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny itp.., tak, by w sumie wynagrodzenie brutto wyniosło więcej niż 2 100 zł.

Na wynagrodzenie minimalne składają się m.in:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki (np. stażowy, motywacyjny, funkcyjny),
 • nagrody i premie regulaminowe,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • dodatek wyrównawczy.

Do najniższej krajowej nie wlicza się składników o charakterze okazjonalnym lub dodatków za pracę ponad normę, takich jak:

 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • dodatek za pracę w porze nocnej (od 2017 roku),
 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa emerytalna lub rentowa.

Dowiedz się więcej: Płaca minimalna w wybranych państwach na świecie >>

Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

Minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto (ok. 9,74 zł netto). Obowiązuje ona wszystkie osoby związane umowami cywilnoprawnymi lub świadczące usługi jako samozatrudnieni.

Stawka ta musi być przestrzegana bez względu na to, czy wynagrodzenie zostało ustalone za godzinę, dzień, tydzień, miesiąc, czy według innej miary. Jeśli ktoś zawarł ze zleceniodawcą umowę, w której ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, to musi otrzymać wynagrodzenie w kwocie nie niższej, niż wynikającej z przemnożenia liczby godzin pracy w danym miesiącu (np. w styczniu 168) i stawki 13,70 zł.

W związku z wyznaczeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie i podobnych, pracodawcy są zobligowani do określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Uwaga! Minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania przy umowach, w których zleceniobiorca sam ustala gdzie i w jakim czasie wykona pracę, a podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rezultat pracy (takie cechy nosi umowa o dzieło).

Wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2018 r. została wskazana w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Kary dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje nie tylko umowy zawarte na podstawie kodeksu pracy, ale także umowy cywilnoprawne. Za naruszenie przepisów pracodawca może ponieść karę w wysokości od tysiąca do 30 tys. zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również