Zakup i wynajem nieruchomości

Księga wieczysta - jak ją założyć

Księga wieczysta - podpowiadamy, kiedy należy ją założyć, jak złożyć wniosek, do jakiego sądu go skierować oraz jakie dokumenty załączyć.

 
Księga wieczysta - jak ją założyć

Księga wieczysta jest dokumentem, który określa stan prawny nieruchomości. Jeśli posiadamy nieruchomość, która nie ma jeszcze założonej księgi wieczystej, powinniśmy ją dla niej założyć.

Księga wieczysta – dlaczego jest ważna

Księga wieczysta zapewnia bezpieczeństwo prawne nieruchomości zarówno jej właścicielowi, jak i potencjalnemu kupującemu. Zawiera ona bowiem wszystkie informacje o nieruchomości oraz o jej ewentualnych obciążeniach.

Założenie księgi wieczystej jest szczególne ważne wówczas, kiedy planujemy sprzedać naszą nieruchomość, bowiem posiadanie księgi wieczystej ułatwia wiele czynności prawnych związanych z nieruchomością. Rozwiewa też wszelkie wątpliwości co do tego, kto jest prawnym właścicielem sprzedawanej nieruchomości.

Potencjalny kupujący – przed zawarciem transakcji – będzie zapewne chciał się zapoznać z wpisami, jakie figurują w księdze wieczystej, chociażby po to, żeby sprawdzić czy dom, mieszkanie albo działka, którą zamierza kupić, nie są obciążone hipoteką. Ale to nie wszystko. Księga wieczysta umożliwi mu sfinansowanie zakupu tej nieruchomości z kredytu bankowego zabezpieczonego hipoteką.

Dowiedz się więcej: Co to jest księga wieczysta i do czego jest potrzebna? >>

Jak założyć księgę wieczystą

Wchodząc w posiadanie nieruchomości bez księgi wieczystej, powinniśmy ją jak najszybciej założyć. Poniżej podpowiadamy jak to zrobić.

Księga wieczysta – dla jakich nieruchomości?

Księgę wieczystą można założyć dla:

 • gruntów,
 • budynków,
 • lokali.

Kto może założyć księgę wieczystą?

Osobami uprawnionymi do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości są następujące podmioty:

 • właściciel nieruchomości;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do określonej nieruchomości (np. hipoteka, służebność przejazdu);
 • wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi wieczystej;
 • właściwa państwowa jednostka organizacyjna lub osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste.

Gdzie złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej?

Założenie księgi wieczystej polega na złożeniu „Wniosku o założenie księgi wieczystej” (KW-ZAL) wraz z ewentualnymi załącznikami. Wniosek składamy w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości.

Wniosek KW-ZAL można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawdź TUTAJ).

Dowiedz się więcej: Czym jest służebność gruntowa >>

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości oraz stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.

Dokumentami potwierdzającymi nabycie własności są najczęściej:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • postanowienie o zasiedzeniu;
 • decyzja administracyjna.

Dokumentami stanowiącymi podstawę oznaczenia nieruchomości będą najczęściej:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej;
 • wypis z rejestrów gruntów.

Uwaga! Warto wiedzieć, że kiedy przeniesienie własności nieruchomości, która nie posiada księgi wieczystej, następuje w drodze umowy (lub księga wieczysta ma powstać w wyniku wydzielenia), to wniosek o założenie księgi składany jest w akcie notarialnym. Tak więc wszystkie formalności załatwia za nas notariusz i nie ma potrzeby składania osobnego wniosku  KW-ZAL.

Dowiedz się więcej: Czym jest hipoteka przymusowa i jak ją ustanowić >>

Jakie koszty poniesiemy przy zakładaniu księgi wieczystej

Stała opłata przy składaniu wniosku KW-ZAL wynosi 60 złotych. Dodatkowo 200 złotych kosztuje wpis w księdze wieczystej dotyczący prawa własności nieruchomości bądź użytkowania wieczystego.

Jeśli nie wiemy dokładnie, jaką kwotę powinniśmy przelać na konto sądu rejonowego, nie musimy tego robić od razu. Po złożeniu wniosku sąd wezwie nas osobnym pismem do uiszczenia opłaty, określając dokładnie jej wysokość.

Dowiedz się więcej: Jak ustalić numer księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika >>

Księga wieczysta - jak ją założyć i kiedy

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Mateusz Baj Mateusz Baj [+ info]

Prawnik z wykształcenia, dziennikarz z zawodu, pasji i zamiłowania. Przez szereg lat związany z lokalnymi mediami i lokalną rzeczywistością. Pisze o sprawach bliskich ludziom, doradza, jak w prosty sposób rozwiązać skomplikowane, urzędowe problemy. Prywatnie jest zapalonym kolarzem, który ściga się w amatorskich wyścigach na rowerach górskich. Jego pasją jest także tenis, wedrówki górskie oraz lokalna polityka i samorząd.

Zobacz również