Konto w SKOK-u a komornik. Czy to ratunek dla dłużnika?

Czy dla dłużnika poddanego egzekucji komorniczej jest ratunek? Jak wygląda proces zajęcia konta bankowego po zmianach? Konto w SKOK-u a komornik – wyjaśniamy, czy posiadacze rachunków osobistych otwartych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych mogą uciec przez egzekucją komorniczą?

Konto w SKOK-u a komornik. Czy to ratunek dla dłużnika?
Konto w SKOK-u a egzekucja komornicza

Zajęcie konta bankowego przez komornika, to wcale nie taka rzadka sytuacja. Dług, problemy finansowe, znaczne opóźnienie w spłacie i wyczerpana cierpliwość wystarczą, aby nasz wierzyciel skierował swoje kroki najpierw do sądu, a później do komornika. Każdy dłużnik, objęty egzekucją komorniczą lub taki, któremu taka egzekucja grozi, gorączkowo zaczyna poszukiwać rozwiązania, mogącego uratować zgromadzone środki na rachunku lub otrzymywane wynagrodzenie przez zajęciem komorniczym. Poniżej wyjaśniamy, jak w rzeczywistości wygląda zależność konto w SKOK-u a komornik? I czy właściciele rachunków osobistych otwartych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych, naprawdę mogą liczyć na ratunek przez komornikiem.

Konto w SKOK-u a komornik – istota zajęcia konta bankowego

Zajęcie konta bankowego jest następstwem uruchomienia przez komornika tzw. egzekucji komorniczej, która ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela, z majątku posiadanego przez dłużnika. Egzekucja dokonywana jest na wniosek wierzyciela, który wcześniej na złożony przez siebie wniosek otrzymał w sądzie klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego.

Oprócz zajęcia konta bankowego, wierzyciel ma możliwość zaspokoić swoje roszczenie egzekucją z:

 • wynagrodzenia otrzymywanego przez dłużnika (powyżej ustawowej kwoty wolnej od zajęcia),
 • nieruchomości będących w posiadaniu dłużnika,
 • wszelkiego rodzaju ruchomości (jak meble, biżuteria, środki transportu, dzieła sztuki i inne),
 • wierzytelności,
 • innych praw majątkowych posiadanych przez dłużnika w postaci m.in. udziałów, akcji, i innych.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

Nowoczesny proces zajęcia komorniczego (e-zajęcia)

Obecnie komornicy dysponują zautomatyzowanym narzędziem, znacznie przyspieszającym i usprawniającym ich działania związane z zajmowaniem kont bankowych należących do dłużnika (wcześniej komornik zmuszony był korzystać z tradycyjnych metod informowania banków o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, polegających na wysłaniu do banku pisma) .

Od 2016 r. został wprowadzony system informatyczny, w postaci tzw. e-zajęcia, za pośrednictwem którego komornik elektronicznie przesyła do banku informację o prowadzonej egzekucji komorniczej oraz zajęciu konta bankowego. Na podstawie otrzymanej informacji, bank dokonuje blokady środków zgromadzonych na rachunkach dłużnika.

Początkowo zmianami dotyczącymi wprowadzenia e-zajęcia miały zostać objęte wszystkie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe. Na skutek sprzeciwów składanych przez właścicieli SKOK-ów zmieniono zapisy ustawy, zgodnie z którą obecnie obowiązujące przepisy przewidują stosowanie elektronicznego systemu zajęcia konta tylko względem banków.

Konto w SKOK-u a komornik – baza kont bankowych dłużnika

Często dłużnicy, których rachunki bankowe zostały zablokowane na skutek prowadzonej egzekucji komorniczej, zastanawiają się skąd komornik wie o wszystkich posiadanych przez nich kontach bankowych. To bardzo proste.

W Polsce obecnie wszystkie banki należą do tzw. systemu OGNIVO, który w swoich zasobach gromadzi informacje dotyczące wszystkich otwartych rachunków bankowych wraz z danymi ich właścicieli. Po otrzymaniu od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, kancelaria zgłasza się z zapytaniem do OGNIVO o posiadanych przez dłużnika rachunkach.

W związku z istnieniem systemu OGNIVO co się dzieje, gdy dłużnik posiada konto w SKOK-u, a komornik rozpoczął względem niego proces egzekucji komorniczej?

Właściciel rachunków bankowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych mogą liczyć na pewne profity. Związane jest to z faktem, że żadna spółdzielcza kasa oszczędnościowo-rozliczeniowa w Polsce nie należy do systemu OGNIVO. Tym samym, komornik składając zapytanie do systemu, otrzyma tylko i wyłącznie informacje dotyczące rachunków prowadzonych przez banki.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe a komornik. Czy istnieją konta, których komornik zająć nie może? >>

Czy w takim wypadku zestawienie: konto w SKOK-u a komornik ma dla właściciela rachunku szczęśliwe zakończenie?

Można powiedzieć, że i tak i nie lub… to zależy.

Musimy pamiętać, iż fakt, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe nie należą do systemu OGNIVO, nie oznacza że środki zgromadzone na rachunkach otwartych w SKOK-ach są wyłączone z pod egzekucji komorniczej lub że właściciel jest chroniony przez prowadzeniem egzekucji komorniczej z posiadanych przez niego rachunków. A to, czy komornik zaspokoi się ze środków zgromadzonych na kontach otwartych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych zależy tylko i wyłącznie od jego zaangażowania w dotarciu do informacji o posiadanym przez dłużnika majątku.

Oznacza to, że jeżeli komornik w jakikolwiek sposób dowie się o posiadaniu przez dłużnika konta bankowego otwartego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej, wystosuje do konkretnej instytucji pismo z informacją o prowadzonej egzekucji i konieczności dokonania blokady środków zgromadzonych na rachunkach dłużnika.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

Dodatkowym profitem płynącym z posiadania rachunku otwartego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej jest fakt, że zajęcie rachunku potrwa dłużej niż ma to miejsce w przypadku kont bankowych. Związane jest to z faktem, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe nie uczestniczą w systemie e-zajęcie, który umożliwia elektroniczne przesłanie informacji o zajęciu komorniczym i koniecznej blokadzie środków na rachunku.

Tym samym względem dłużników, którzy posiadają otwarte rachunki osobiste, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki firmowe, rachunki oszczędnościowe lub rachunki lokat terminowych, zajęcie konta bankowego prowadzone jest w sposób tradycyjny – poprzez wysłanie pocztą pisma dotyczącego egzekucji komorniczej.

Tym samym cała procedura trwa znacznie dłużej niż w przypadku banków, a dłużnik ma więcej czasu na możliwość wypłacenia środków zgromadzonych na rachunkach oraz zamknięcie konta (czyli ucieczki z posiadanym majątkiem).

Konto w SKOK-u a komornik – zasady zajęcia komorniczego

Załóżmy, że komornik który prowadzi sprawę naszego długu, bez problemu dotarł do informacji o posiadanym przez nas rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej i udało mu się dokonać blokady środków znajdujących się na nim, zanim zdążyliśmy je wypłacić. Warto wiedzieć, że obowiązują nas dokładnie te same przepisy, jakie dotyczą zajęć komorniczych kont bankowych.

Dla nas dłużników, oznacza to że mamy prawo przede wszystkim do:

 • kwoty wolnej od zajęcia komorniczego na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz wszelkiego rodzaju kontach oszczędnościowych i rachunkach lokat terminowych (w 2018 r. kwota wolna od zajęcia wynosi 1 575 zł),
 • posiadania tzw. rachunku rodzinnego, wyłączonego z pod zajęcia komorniczego, które przeznaczone jest dla osób fizycznych otrzymujących m.in.:
  • świadczenie 500 plus,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • świadczenie porodowe,
  • świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • świadczenie rodzinne,
  • zasiłki dla opiekunów.

Z wyłączeniem świadczenia alimentacyjnego.

Rachunek rodzinny wyłączony jest z pod egzekucji komorniczej pod warunkiem przetrzymywania na nim (i otrzymywania na niego) środków tylko i wyłącznie z tytułów świadczeń niepodlegających egzekucji (pełna lista świadczeń wyłączonych z pod egzekucji komorniczej  znajduje się w art. 833 par. 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego).

Dowiedz się więcej: Konto rodzinne – jak założyć i czy warto? >>

Takie rozwiązanie prawne, zastosowane względem spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych oznacza, że w starciu konto w SKOK-u a komornik, właściciel rachunku (czyli dłużnik) ma możliwość być górą. Wszystko jednak zależy od komornika oraz poziomu efektywności podejmowanych przez niego czynności komorniczych.

Na pewno jednak fakt, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe nie należą do systemu OGNIVO oraz nie objęła ich nowelizacja ustawy o zajęciach komorniczych, może świadczyć na ich korzyść i spowodować większe zainteresowanie prowadzeniem rachunków w innych instytucjach niż banki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Malwina Tomżyńska Malwina Tomżyńska [+ info]

Z wykształcenia ekonomista, od 2011 roku związana z bankowością. Pisze z zamiłowania. W wolnych chwilach spełnia się pedagogicznie przekazując swoją wiedzę przyszłym rachunkowcom. Prywatnie szczęśliwa mama, zgłębiająca tajniki budowy domu systemem gospodarczym i właścicielka rudego kota Władysława. Miłośniczka skandynawskich kryminałów, niemieckich samochodów, aktywnego wypoczynku i dobrego jedzenia.

Zobacz również