Jak zapłacić mandat?

Rezultat nieostrożności, nieprzyjemna konieczność, często wynik brawury – mandat karny. Jak zapłacić mandat i o czym pamiętać przed jego przyjęciem?

 
Jak zapłacić mandat?
Jak zapłacić mandat: rodzaje mandatów i sposoby ich opłacenia

Mandat karny wystawiany jest w konsekwencji popełnienia wykroczeń, m.in. drogowych. Warto zaznaczyć, że tryb postępowania dotyczącego mandatów karnych uregulowany jest ustawą z dnia 24.08.2001 roku w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach.

Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła jednak zmiana w przepisach, w ramach której należności za mandaty kredytowe i zaoczne powinny trafiać bezpośrednio na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (sprawdź tutaj). W 2017 roku miała miejsce kolejna nowelizacja, która poszerza możliwości zapłaty za wystawiony mandat karny o płatność kartą płatniczą na miejscu zdarzenia. Jak zapłacić mandat? Podpowiadamy, jakie mamy możliwości.

Mandat karny i jego rodzaje

Ustawodawca przewidział funkcjonowanie trzech rodzajów mandatów. W Kodeksie postępowania w sprawach wykroczeniowych wyodrębnia się następujące formy:

 1. Mandat kredytowany, czyli taki, który otrzymujemy bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru. Mamy do czynienia z tym dokumentem, kiedy zgadzamy się na jego przyjęcie i tym samym wyrażamy akceptację na przyjęcie winy. Jeżeli nie zapłacimy grzywny w przeciągu siedmiu dni, narażeni jesteśmy na postępowanie egzekucyjne.
 2. Mandat gotówkowy, czyli taki, który opłaca się na miejscu, bezpośrednio po jego otrzymaniu. W naszym kraju wydawany jest tylko osobom, które tymczasowo przebywają w Polsce i nie mają stałego zameldowania.
 3. Mandat zaoczny, czyli dokument, który wysłany jest drogą pocztową w momencie, kiedy ukarany nie był obecny bezpośrednio w czasie stwierdzenia wykroczenia. Jeżeli nie opłacimy mandatu, automatycznie ryzykujemy skierowaniem sprawy do sądu.

Mandat karny dla cudzoziemca i obywatela RP – formy płatności

Ustawodawca, określający rodzaje mandatów, sprecyzował również kto może korzystać z różnych form płatności. Mandat karny kredytowany i zaoczny może zostać nałożony na obywatela Polski. Nie może on jednak skorzystać z formy zapłaty gotówką na miejscu.

Z kolei obcokrajowiec zobowiązany jest, aby wystawiony mandat karny opłacić gotówką na miejscu. Jeżeli nie dysponuje polską walutą, funkcjonariusz zobowiązany jest odprowadzić go do najbliższego bankomatu.

Dowiedz się więcej: Wymiana opon – praktyczny przewodnik >>

Mandat karny – płatność kartą

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach, dzięki której mandat karny będzie można opłacić za miejscu za pomocą karty płatniczej. Choć decyzja już zapadła, to aby taka forma płatności weszła w życie, w pierwszej kolejności MSWiA musi wyposażyć funkcjonariuszy policji oraz ITD w czytniki kart. Przewiduje się zakup blisko dwóch tysięcy terminali dla policjantów oraz 700 dla funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Dowiedz się więcej: Punkty karne: aktualny taryfikator mandatów >>

Cel nowelizacji

Nowelizacja ma na celu ułatwienie opłacenia nałożonego mandatu karnego przez cudzoziemców. W świetle dotychczasowego prawa, kierowca będący cudzoziemcem do tej pory miał możliwość wyłącznie zapłaty gotówkowej. Niekiedy było to utrudnione. Jeżeli taka osoba nie dysponowała polską walutą, funkcjonariusz miał obowiązek dowieźć go do najbliższego bankomatu. Największe trudności pojawiały się w momencie, gdy cudzoziemiec kierował pojazdem ciężarowym i nie zawsze istniała możliwość bezpiecznego zaparkowania takiego auta.

Z nowelizacji skorzystają również obywatele Polski. Dotychczas nie mieli oni możliwości, aby wystawiony mandat karny opłacić gotówką na miejscu zdarzenia. Taka forma przewidziana była wyłącznie dla cudzoziemców. W świetle nowelizacji przepisów, płatność kartą będzie traktowana tak samo, jak przelew bankowy, w związku z powyższym rozszerzeniu ulegną formy płatności dla Polaków.

Dowiedz się więcej: Zakaz postoju i zakaz parkowania – ile zapłacimy za mandat? >>

Jak zapłacić mandat?

Mandaty kredytowane powinny być opłacane na oryginalnych formularzach (odcinki A i B) w dowolnej placówce pocztowej, w banku, a także w formie przelewu bankowego.

Dowiedz się więcej: Jak wypełnić polecenie przelewu? >>

Jak zapłacić mandat przez Internet przelewem?

Mamy również możliwość zapłaty za otrzymany mandat przez internet. Kiedy decydujemy się zapłacić mandat przelewem elektronicznym, pamiętajmy o tym, aby podać następujące informacje:

 • Numer rachunku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (sprawdź tutaj):
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
 • Adres:
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole
 • Jako tytuł przelewu należy podać serię i numer mandatu

Dowiedz się więcej:  Jak zapłacić mandat przez internet >>

Mandat na raty?

Czy możemy zapłacić mandat karny w częściach?

Okazuje się, że tak. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, w którym określimy należność i rodzaj ulgi, która nam przysługuje. Oprócz rozłożenia na raty możemy ubiegać się również o umorzenie mandatu lub odroczenie terminu płatności. Wnioski rozpatruje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (sprawdź tutaj).

Ważne, aby zaproponować kwoty, daty spłat oraz odpowiednie uzasadnienie. Wspomniany wniosek powinien posiadać wyjaśnienie, dlaczego jednorazowa spłata nie jest w naszym przypadku możliwa.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat przez internet >>

Warto także dołączyć załączniki, na przykład:

 • jeżeli studiujemy dziennie – dodajmy kserokopię legitymacji studenckiej,
 • jeśli uczymy się – warto dołączyć zaświadczenie ze szkoły,
 • momencie otrzymywania emerytury czy renty – dokument, który poświadczy wysokość świadczeń.

Dowiedz się więcej: Mandat za złe parkowanie: płacić czy nie? >>

Jak zapłacić mandat? - krok po kroku

Jakie są obowiązki funkcjonariusza, który wystawia mandat?

Pamiętajmy o tym, że każdy wystawiający mandat ma obowiązek określenia wysokości kary, a także dokładnego opisania wykroczenia. Musi również wyraźnie odwołać się do konkretnych przepisów prawa, z których wynikają okoliczności nałożenia mandatu. Bardzo istotnym jest poinformowanie sprawcy o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i jej potencjalnych skutkach prawnych.

Jeżeli nie zgadzamy się z domniemanym zarzutem, mamy prawo odmowy przyjęcia mandatu. Musimy również pamiętać, że policjant na wyraźne życzenie kierowcy ma obowiązek się wylegitymować. Nie może odmówić takiej czynności, gdyż z mocy prawa jest funkcjonariuszem publicznym, zaś wylegitymowanie się gwarantują regulacje prawne z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Termin płatności mandatu

Ważne, aby dokonać płatności w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia mandatu. Nasza rada: Przezorny zawsze ubezpieczony – na wszelki wypadek, radzimy zachować dowód przelewu.

Dowiedz się więcej: Przedawnienie mandatu >>

Mandat karny nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków. Jednak w sytuacji popełnienia wykroczenia drogowego, zobowiązani jesteśmy do opłacenia wystawionej kary. Ustawodawca przewidział, że mandat karny może zostać wystawiony w trzech formach, jako: kredytowany, zaoczny oraz gotówkowy. Przy czym dwie pierwsze formy mogą być wystawione na rzecz obywateli Polski, forma płatności gotówką na miejscu przewidziana była wyłącznie dla obcokrajowców.

Dowiedz się więcej: Kamera samochodowa – jak wybrać najlepszą >>

W okresie letnim 2017 roku zapadła decyzja o wprowadzeniu możliwości płatności kartą. Z tej nowelizacji mają skorzystać przede wszystkim cudzoziemcy, którzy nie zawsze dysponują polską walutą. Udogodnienia przewidziane są również dla polskich kierowców, którzy dotychczas nie mieli sposobności opłacenia mandatu od razu na miejscu zdarzenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
Zobacz również