Jak wyliczyć i ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Masz zaległy urlop, którego nie zdążysz wykorzystać? Sprawdź, jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Z nami wyliczysz go samodzielnie!

 
Jak wyliczyć i ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Sprawdź, jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop Ci się należy / źródło zdjęcia: Getty Images / SeventyFour

Jeśli kończy nam się umowa terminowa, a nie wykorzystaliśmy całego urlopu, to możemy się mile zaskoczyć. Umowa o pracę na czas określony wiąże się z pewnymi obowiązkami ze strony pracodawcy. Jednym z nich jest rozliczenie zaległego urlopu. Jeżeli pracownik nie zdąży pójść na urlop, zanim wygaśnie jego umowa o pracę, ma prawo otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poniżej wyjaśniamy, czym on jest i jak go wyliczyć.

Czym jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z przepisami pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to prawo, którego pracownik nie może się zrzec. Dokładnie mówi o tym Kodeks pracy art. 152. Nikt też nie może wymóc na pracowniku tego, żeby nie wykorzystywał urlopu.

Doskonale jednak wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których pracownik nie wykorzysta urlopu przed wygaśnięciem jego umowy o pracę. Wtedy właśnie pojawia się pojęcie: ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jest to nic innego jak rekompensata pieniężna za dni urlopu, których nie wykorzystaliśmy, choć mieliśmy do tego prawo.

Warto wiedzieć, w jaki sposób wylicza się taką rekompensatę i kiedy jest wypłacana.

Wszystkiego dowiemy się po przeczytaniu tego artykułu. Na końcu znajduje się przykład liczbowy. Dzięki niemu bez problemu obliczymy własny ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Dowiedz się więcej: Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, macierzyński i inne. 

Prawa pracownika: urlop wypoczynkowy i wymiar urlopu

Wymiar urlopu każdego z nas jest regulowany przez Kodeks pracy. Ogólnie, liczba przysługujących dni wolnych zależna jest od stażu pracy. Urlop przysługuje nam w wymiarze:

  • 20 dni – jeżeli jesteśmy zatrudnieni krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli jesteśmy zatrudnieni co najmniej 10 lat.

Jeżeli jest to nasze pierwsza umowa o pracę i zaczynamy ją w trakcie roku, to obliczamy urlop według schematu: za każdy przepracowany miesiąc należy nam się 1/12 z 20 dni.

Jeśli pracujemy na niepełny etat, to wymiar urlopu obliczamy proporcjonalnie. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Dowiedz się więcej: Jak wygląda urlop dla niepełnoetatowca?

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Pierwszym krokiem w naszych obliczeniach jest ustalenie tzw. współczynnika urlopowego. Jest to przeciętna miesięczna liczba dni do przepracowania w ciągu roku. W 2019 roku współczynnik wynosi 20,92.

Następnie musimy ustalić, jakie jest nasze przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Uwzględniamy średnią z wypłat składników zmiennych z trzech ostatnich miesięcy (prowizje, premie, dodatki). Jeśli otrzymujemy dodatkowo składniki dłużej niż miesiąc, uwzględniamy je jako średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Kredyt gotówkowy do 200 000 zł na 10 lat
Sprawdź, jak pożyczać taniej

Wartość naszego miesięcznego wynagrodzenia teraz dzielimy przez współczynnik urlopowy za dany rok.

Otrzymany wynik dzielimy przez dobową normę czasu pracy w godzinach.

Wychodzi nam godzinowa stawka ekwiwalentu. Teraz możemy ją pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Dzięki powyższym obliczeniom otrzymamy kwotę brutto należnego nam ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jeśli chcemy wiedzieć, ile z tego dostaniemy „na rękę” (czyli netto), to możemy użyć kalkulatora wynagrodzeń online np. na stronie Gofin.pl.

Dowiedz się więcej: Jak obliczyć wynagrodzenie netto

Przykład obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Opis sposobu wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop tylko z pozoru wydaje się skomplikowany. Łatwiej będzie nam go jednak zrozumieć na konkretnym przykładzie.

Załóżmy, że miesięcznie zarabialiśmy 3 000 zł brutto. Nie wykorzystaliśmy 5 dni urlopu i chcemy sobie wyliczyć ekwiwalent:

1. Nasze średnie miesięczne wynagrodzenie to 3 000 zł.

2. Powyższą kwotę dzielimy przez współczynnik urlopowy:

3 000 zł / 20,92 = 143,4

3. Otrzymany w pkt. 2 wynik dzielimy przez dzienną liczbę godzin pracy:

143,4 / 8 = 17,93 zł

4. Kolejnym krokiem jest pomnożenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanych dni. W naszym przykładzie to 5 dni po 8 godzin (40 godzin):

17,93 zł x 40 = 717,20 zł

Jest to kwota brutto naszego ekwiwalentu.

5. Teraz możemy sprawdzić w kalkulatorze wynagrodzeń, że „na rękę” otrzymamy dokładnie 573,76 zł.

Warto znać swoje prawa dotyczące urlopu, a także mieć świadomość, że w przypadku jego niewykorzystania przysługuje nam ekwiwalent. Tym bardziej że jak pokazał to nasz przykład, ekwiwalent za niewykorzystany urlop może okazać się całkiem sporą kwotą!

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Joanna Wojnarowska Joanna Wojnarowska [+ info]

Ekonomistka z wykształcenia i copywriter z zamiłowania. Lubi przedstawiać zawiły świat finansów w jak najbardziej przystępny sposób. Interesuje się polską blogosferą, szczególnie blogami dotyczącymi przedsiębiorczości. W wolnej chwili słucha radiowej Trójki, rysuje i pisze do szuflady.

Zobacz również