Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać listownie lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez internet dostępna jest wersja elektroniczna dokumentu.

 
Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności

Niektóre zawody, stanowiska, czy rodzaje działalności gospodarczej wymagają od pracownika lub przedsiębiorcy czystej kartoteki w Krajowym Rejestrze Karnym. Osoby te muszą posiadać zaświadczenie o niekaralności. Taki dokument mogą uzyskać zarówno osoby niekarane, jak i te, które mają wyrok na swoim koncie, lecz uległ on już zatarciu.

Zaświadczenie o niekaralności w Punkcie Krajowego Rejestru Karnego

Pierwszym sposobem uzyskania zaświadczenia o niekaralności jest osobista wizyta w punkcie Krajowego Rejestru Karnego. Tu dostępna jest lista punktów KRK.

Aby uzyskać dokument poświadczający niekaralność konieczne będzie:

 • wypełnienie formularza pn.: „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, które jest dostępne do wydruku na podstronie portalu obywatel.gov.pl,
 • wpłata 30 zł (gotówką lub za pomocą znaków opłaty sądowej w kasie dowolnego sądu albo przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).
  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia)*,
 • okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Odwiedzając Punkt Krajowego Rejestru Karnego można liczyć na natychmiastowe wydanie zaświadczenia. W wyjątkowych sytuacjach informacja może być wydana później (maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku).

Zaświadczenie o niekaralności przez internet

Kolejną droga do uzyskania zaświadczenia o niekaralności jest złożenie formularza ”Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” przez internet. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, które dysponują profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Kredyt gotówkowy do 200 000 zł na 10 lat
Sprawdź, jak pożyczać taniej

Aby uzyskać dokument poświadczający niekaralność konieczne będzie:

 • rejestracja na stronie Krajowego Rejestru Karnego,
 • wypełnienie formularza pn.: „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”,
 • wpłata 20 zł wyłącznie przez system e-KRK*.

Składając zapytanie przez internet, zaświadczenie otrzymuje się tego samego dnia na konto w KRK. W wyjątkowych sytuacjach informacja może być wydana później (maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku).

Uwaga! Zaświadczenie ma formę pliku XML. Nie można wydrukować, a jedynie zapisać na USB lub płycie CD. Zaświadczenie jest podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Listowny wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności można też pozyskać za pośrednictwem poczty. Trwa to jednak znacznie dłużej niż w dwóch poprzednich wariantach.

Aby uzyskać dokument poświadczający niekaralność konieczne będzie:

 • wypełnienie formularza pn.: „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, które jest dostępne do wydruku na podstronie portalu obywatel.gov.pl,
 • wpłata 30 zł (gotówką lub za pomocą znaków opłaty sądowej w kasie dowolnego sądu albo przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).
  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia)*,
 • wysłanie wniosku oraz dowodu wpłaty na adres Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) lub wybranego punktu Krajowego Rejestru Karnego. Tu dostępna jest lista punktów KRK.

Urząd wysyła zaświadczenie o niekaralności w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapytania.

 

* Od opłaty zwolnione są osoby, które chcą jako wolontariusze zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży. Te osoby muszą okazać pismo od organizatora potwierdzające ten fakt.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Anna Nowak Anna Nowak [+ info]

Na łamach portali internetowych relacjonuje zmiany na rynku pracy. Z uwagą przygląda się ofertom zatrudnienia, poszukując ich mocnych i słabych stron. Sprawdza, co spędza sen z powiek HR-owców. Dostarcza inspiracji niezdecydowanym i odkrywa sposoby osiągania celów zawodowych. Jako redaktor portalu KarieraKobiety.pl wspiera aktywność zawodową i emancypację finansową kobiet. Po godzinach – amatorka zdrowej kuchni, pasjonatka fotografii i sketchnotingu.

Zobacz również