Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy może okazać się bardziej opłacalne, niż odszkodowanie z posiadanego ubezpieczenia NNW. Przekonaj się, jak uzyskać takie świadczenie.

 
Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy
W jaki sposób uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy

O odszkodowanie z OC sprawcy można się ubiegać w określonych przypadkach. Zazwyczaj świadczenie, jakie można uzyskać z tego tytułu jest wyższe, niż wypłacone odszkodowanie z posiadanego ubezpieczenia NNW. Proces zgłaszania takiego roszczenia wymaga jednak spełnienia większych formalności.

Odszkodowanie z OC sprawcy – kiedy przysługuje?

Odszkodowanie powypadkowe należy się każdej osobie, która została poszkodowana. Jeżeli szkoda powstała na osobie, takie zgłoszenie nazywane jest roszczeniem, zaś otrzymana suma – świadczeniem. Pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić w tym celu jest uzyskanie numeru polisy OC od sprawcy kolizji.

 • Na złożenie roszczenia o odszkodowanie z OC sprawcy, poszkodowany ma 3 lata od doznanego uszczerbku.
 • Jeżeli jednak w wyniku zaistniałej kolizji dana osoba spędziła w szpitalu minimum 7 dni, takie zdarzenie zostanie zaklasyfikowane jako występek. W tym przypadku przedawnienie nastąpi dopiero po upływie 20 lat.

Jak się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy?

Często w mediach pojawiają się informacje o wysokich odszkodowaniach powypadkowych. Jednak takie kwoty zazwyczaj przysługują poszkodowanym już po wyczerpaniu drogi sądowej, czyli na samym końcu. W pierwszej kolejności należy jednak wystąpić do ubezpieczalni sprawcy.

Odszkodowanie powypadkowe – identyfikacja

Przed wystąpieniem z oficjalnym roszczeniem do ubezpieczalni sprawcy, w pierwszej kolejności poszkodowany musi wyraźnie określić, czego konkretnie oczekuje. W formułowaniu roszczenia pomocny będzie Kodeks Cywilny, który precyzuje w jakich okolicznościach przysługuje zadośćuczynienie. Katalog spraw jest następujący:

 • Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp.;
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
 • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia;
 • Renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką;
 • Renta wyrównująca, pokrywająca różnicę pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez poszkodowanego przed wypadkiem a jego dochodami, jakie uzyskuje po tym zdarzeniu;
 • Wypłata jednorazowego świadczenia, dzięki któremu poszkodowany może przekwalifikować się lub otworzyć działalność gospodarczą.

Odszkodowanie z OC sprawcy – oszacowanie

Pomocną formą formułowania własnych roszczeń jest ich wypisanie w formie listy. Każdemu z punktów należy przypisać kwotę, jakiej się domagamy z tytułu doznanej szkody. O ile oszacowanie straty w przypadku rzeczy materialnych nie stanowi problemu, o tyle dużo ciężej wycenić własne zdrowie lub uszczerbek na dobrach osobistych.

Szacowanie kwot zawsze warto dokładnie przemyśleć. Poszkodowany powinien uwzględnić wszystkie niekorzystne zmiany, jakie nastąpiły w jego życiu po konkretnym zdarzeniu.

Najłatwiej jest określić takie koszty, jak: dojazdy, rehabilitacja, leczenie itp. Warto w tym celu zbierać i przetrzymywać paragony, faktury i jakiekolwiek inne dowody wpłaty. Ubezpieczyciel będzie wymagać ich przedłożenia. Jeżeli poszkodowany zakupił niezbędną dokumentację, może w dalszym ciągu wnosić o zwrot poniesionego kosztu. Konieczny jednak będzie dokładny opis, kiedy wydatek został poniesiony, w jakich okolicznościach i czego dotyczył.

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji należy się również z tytułu zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Określenie tej kwoty jest najtrudniejszą częścią szacowania wysokości roszczenia. Należy ją jednak koniecznie określić, ponieważ w przeciwnym razie zrobią to za nas pracownicy ubezpieczalni. Zamknie nam to drogę przy sporządzaniu ewentualnego odwołania. Nie będziemy mieli podstaw podważyć przyznanej kwoty zadośćuczynienia za ból i cierpienie, jeżeli we wniosku nie określimy jej wysokości.

Odszkodowanie z OC sprawcy – uzasadnianie

Wszelkie wyszczególnione roszczenia we wniosku o odszkodowanie powypadkowe należy rzeczowo uzasadnić. O ile nie stanowi to problemu w przypadku wydatków, na które posiadamy stosowne dowody wpłaty, o tyle znacznie ciężej jest uzasadnić zadośćuczynienie powstałe w wyniku bólu i cierpienia. Należy pamiętać, że jest to zawsze kwestia subiektywna i co do zasady najbardziej sporna.

Dlatego tak ważnym elementem wniosku o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji jest obszerne i szczegółowe uzasadnienie roszczenia. Dla ubezpieczyciela nic nie jest oczywiste, dlatego wyczerpujący opis jest jak najbardziej pożądany.

Sporządzając uzasadnienie, warto poszukać, jakie orzecznictwa sądowe zapadły w podobnych lub bliźniaczych sprawach. W polskim prawodawstwie nie istnieje żaden katalog, który ułatwia ustalenie wysokości zadośćuczynienia z tytułu bólu, cierpienia lub utraty dóbr osobistych. Wynika to z odrębnych okoliczności, np. utrata palca będzie znacznie kosztowniejsza u pianisty niż u operatora koparki.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie samochodu to nie tylko OC – rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych >>

Odszkodowanie z AC

Istnieje jeszcze możliwość uzyskania odszkodowania z własnego AC. Takie działanie jest jednak zdecydowanie niezalecane – tym bardziej, jeżeli kolizja nastąpiła nie z naszej winy. Tym bardziej, że zakres świadczeń jest ograniczony podpisaną umową z ubezpieczycielem. Ponadto istnieje ryzyko, że przy wypłacie takiego odszkodowania, stracimy uprawnienia do przysługujących zniżek.

Istotną kwestią jest również fakt, że odszkodowanie np. z tytułu uszkodzonego zderzaka przysługuje tylko raz. W praktyce oznacza to, że jeżeli zgłosiliśmy takie roszczenie we wniosku o odszkodowanie z AC i ubezpieczyciel wypłacił żądaną kwotę, to nie przysługuje nam już prawo do odszkodowania z OC sprawcy kolizji na pokrycie kosztów wynikających z tej samej szkody.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie AC – przed czym chroni i czy warto je wykupić >>

Odszkodowanie z OC sprawcy – o czym jeszcze pamiętać?

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach postępowania w przypadku kolizji. Przede wszystkim, należy niezwłocznie zawiadomić policję i poprosić o przyjazd na miejsce zdarzenia. Ma to na celu bezsporne ustalenie sprawcy oraz poszkodowanego, co zamknie drogę przed nieprzyznaniem się do winy i napisaniu odwołania. Policja powinna również sporządzić raport ze zdarzenia drogowego, który będzie stanowić niepodważalny dowód w sprawie.

Zadbajmy o to, by numer polisy OC sprawcy pozyskać natychmiast po zdarzeniu. Warto zgłoszenie szkody dokonać również jak najszybciej. Istnieje możliwość, by w tym celu skorzystać z systemu BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód). Pozwala on na przyznanie odszkodowania od naszego ubezpieczyciela, który potem będzie się rozliczać z zakładem ubezpieczeniowym sprawcy.

Podczas zgłaszania szkody warto również dopytać o warunki korzystania z samochodu zastępczego. Będzie on przydatny wówczas, gdy nasze auto będzie naprawiane na warsztacie samochodowym.

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji jest najlepszym rozwiązaniem na pokrycie kosztów i rekompensatę szkód, będących następstwem zdarzenia.

 1. W pierwszej kolejności należy wezwać policję, która sporządzi raport. Będzie to niepodważalny dowód, stwierdzający kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym.
 2. Następnie należy sporządzić wniosek do ubezpieczyciela. Następuje to w oparciu o trzy podstawowe etapy: identyfikację, oszacowanie, uzasadnienie.

Wysokość roszczenia z tytułu bólu cierpienia lub utraty dóbr osobistych należy określać w oparciu o orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach. Warto pamiętać, że są to kwestie sporne i subiektywne. Dlatego najczęściej takie sprawy znajdują rozwiązanie w sądach. Wydane wyroki i decyzje są przy tym jedynym punktem odniesienia podczas weryfikacji zasadności wnioskowanego zadośćuczynienia. Wynika to z faktu, że nie istnieje żaden katalog, w oparciu o które można dokonać jednoznacznej i bezspornej wyceny. Jeżeli nie chcemy lub nie mamy ochoty na potyczki sądowe z ubezpieczycielem – warto sprawę przekazać doświadczonej kancelarii, która wszystko załatwi za nas.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Michał Nielub Michał Nielub [+ info]

Z wykształcenia marketingowiec, z doświadczenia przedsiębiorca. Prowadzi własną firmę B&M Outsources, poza tym wspiera projekty inwestycyjne m.in. producenta mebli dla statków, hoteli, biur oraz gastronomii. Od 2014 roku jako wiceprezes zarządza Stowarzyszeniem Kreacje Innowacje, zajmującego się rozwojem przedsiębiorczości oraz kultury. Funkcję wiceprezesa pełni również w Stowarzyszeniu Pasażerów Kolejowych Siemianice. Poza pasjami biznesowymi, prywatnie podróżnik i stały bywalec festiwali, na które zabiera zarówno żonę oraz o ile okoliczności pozwalają - również dzieci. Ulubione miejsca? Kaszuby, Kraków oraz Toskania.

Zobacz również