Czym jest mediacja i do czego się przydaje

W sporach prywatnych, zawodowych oraz biznesowych mediacja nie należy do rzadkości. W czynnościach prawnych jest nawet wymagana, zanim przystąpimy do rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.

 
Czym jest mediacja i do czego się przydaje

Mediacja jest metodą rozstrzygania sporów, niezależnie od jego rodzaju. W wielu czynnościach prawnych próba podjęcia mediacji jest nawet wymagana przed przystąpieniem do rozwiązania sporu na drodze sądowej. Czym jest i jak się jej nauczyć?

Czym jest mediacja?

Z definicji, mediacja to nic innego jak sposób rozstrzygnięcia sporu w obecności neutralnego i bezstronnego mediatora. Celem takiego działania jest zawarcie porozumienia, mającego na celu rozwiązanie określonej problematycznej sytuacji. W świetle prawa, próba mediacji pozasądowej jest dopuszczalna we wszystkich sprawach, w których dopuszcza się zawieranie ugody.

Funkcjonujące słowo arbitraż ma taki sam cel, jednak tę czynność przeprowadza się bez obecności mediatora.

Mediacja – w jakich sprawach jest przydatna?

Próba podjęcia mediacji jest wymagana przez sądy w niektórych sprawach. W szczególności podczas sporów, które dotyczą takich spraw, jak na przykład:

  • zapłata wynagrodzenia lub innej należności,
  • zniesienie współwłasności,
  • sprawy pracownicze,
  • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
  • podział majątku dorobkowego lub podział spadku,
  • sprawy rodzinne,
  • sprawy dotyczące relacji sąsiedzkich.

W powyższych postępowaniach mediację warto podjąć jeszcze przed złożeniem pozwu o sądowe rozstrzygnięcie sprawy. W wielu przypadkach sądy wymagają, by porozumienie lub jego próbę zawrzeć w obecności mediatora, co może zostać zawarte w postanowieniu sądowym. Podjęcie tej próby jeszcze przed złożeniem pozwu przyspieszy postępowanie.

Jak się nauczyć mediacji?

Aby mediacja była skuteczna, musi zostać spełniony podstawowy warunek – obie strony powinny być zainteresowane zawarciem ugody. Kluczową rolę odgrywa tu mediator. Jego zadaniem jest łagodzić powstające w wyniku sporu emocje. Poza tym powinien w sposób bezstronny i całkowicie obiektywnie oceniać sytuację, co pozwoli w konsekwencji osiągnąć porozumienie.

W wielu przypadkach bez udziału osoby trzeciej bardzo ciężko się porozumieć. Strony konfliktu posiadają zawsze subiektywną ocenę sytuacji, a dodatkowo duże znaczenie odgrywają emocje – nie zawsze kontrolowane.

Dowiedz się więcej: Jak prowadzić skuteczne negocjacje w biznesie? >>

Mediacja jest sposobem na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Kluczową rolę odgrywa mediator, który jest bezstronny i jego ocena sytuacji jest rzeczowa, a także obiektywna. Celem takiej czynności jest osiągnięcie porozumienia bez konieczności wstępowania na drogę sądową. W wielu sprawach jest nawet wymagana i co do zasady przed wydaniem wyroku, sądy zalecają podjęcie próby mediacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Michał Nielub Michał Nielub [+ info]

Z wykształcenia marketingowiec, z doświadczenia przedsiębiorca. Prowadzi własną firmę B&M Outsources, poza tym wspiera projekty inwestycyjne m.in. producenta mebli dla statków, hoteli, biur oraz gastronomii. Od 2014 roku jako wiceprezes zarządza Stowarzyszeniem Kreacje Innowacje, zajmującego się rozwojem przedsiębiorczości oraz kultury. Funkcję wiceprezesa pełni również w Stowarzyszeniu Pasażerów Kolejowych Siemianice. Poza pasjami biznesowymi, prywatnie podróżnik i stały bywalec festiwali, na które zabiera zarówno żonę oraz o ile okoliczności pozwalają - również dzieci. Ulubione miejsca? Kaszuby, Kraków oraz Toskania.

Zobacz również