Czy właściciel może podnieść czynsz w takcie najmu?

Czynsz jest zawsze ściśle określony w umowie najmu. Co jednak w przypadku, kiedy właściciel chce go podnieść? Istnieją regulacje prawne, które warto znać.

 
Czy właściciel może podnieść czynsz w takcie najmu?

Czynsz powinien zostać określony w umowie najmu. Właściciel lokalu może go jednak podnieść, lecz istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie, które warto znać. Gwarantuje to polskie prawo, w tym przypadku określone w ustawie z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego.

Czynsz – co się na niego składa?

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, co się konkretnie składa na czynsz. Zazwyczaj jest to stała opłata za prawo do dysponowania lokalem i w jego skład nie wchodzą koszty mediów (woda, C.O., prąd i inne). Zdarzają się jednak sytuacje, w których dodatkowe opłaty wliczono już w czynsz. Takie przypadki należą do mniejszości.

Dowiedz się więcej: Czy mieszkania bezczynszowe są opłacalne? >>

Kiedy właściciel chce podnieść czynsz…

Zasady dotyczące podwyżki czynszu są ściśle określone. Właściciel, który chce zwiększyć tę opłatę w trakcie najmu musi wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu i zawrzeć z lokatorem nowe ustalenia w formie pisemnej. Obowiązuje sztywny okres wypowiedzenia, wynoszący 3 miesiące. Dopiero po tym czasie najemca zobowiązany jest do regulowania nowej wysokości opłaty.

Wzrost czynszu a ograniczenia czasowe

Czynsz za wynajem mieszkania może wzrosnąć tylko dwa razy w roku, nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Kwestie te zostały uregulowane prawnie. Ograniczenie nie obowiązuje jednak w sytuacji, jeżeli umowa najmu stanowi inaczej. Przy czym warto pamiętać, że limit obowiązuje niezależnie od tego, kto jest wynajmującym – osoba prywatna czy np. Urząd Miasta.

Dowiedz się więcej: Mieszkanie do wynajęcia – poradnik dla właściciela >>

Ograniczenia wysokości podwyżki

Ustawodawca określił również wysokość podwyżki. Czynsz maksymalnie jednorazowo może wzrosnąć o 3 procent wartości odtworzeniowej. Jeżeli jednak właściciel wskaże przyczyny i udowodni zasadność, podwyżka może przekroczyć wskazaną stawkę.

Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Koszt ten ustalany jest raz na sześć miesięcy przez wojewodów dla każdego województwa. Wyjątkiem są miasta, będące siedzibą sejmiku lub wojewody i w tym przypadku wartość odtworzeniowa ustalana jest w odrębnym obwieszczeniu.

Dowiedz się więcej: Mieszkanie za odstępne – na czym polega? >>

Czynsz – podwyżka w formie pisemnej

Warto pamiętać również o tym, że właściciel ma obowiązek poinformować najemcę o podwyżce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie musi jednak podawać przyczyny, dla której koszt najmu został podniesiony. Lokator może z kolei zażądać na piśmie wyjaśnienia przyczyny, na co wynajmujący musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi, podwyżkę czynszu uznaje się za nieważną.

Czynsz jest ważnym kosztem w miesięcznym budżecie domowym. Warto więc mieć świadomość tego, w jakich okolicznościach właściciel może podnieść jego wysokość. Najistotniejszą informacją jest fakt, że może to nastąpić raz na sześć miesięcy i nie może przekroczyć 3 procent wartości odtworzeniowej lokalu. Jeżeli jednak wzrost ten przekracza ten limit, właściciel musi wyjaśnić przyczyny podwyżki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Michał Nielub Michał Nielub [+ info]

Z wykształcenia marketingowiec, z doświadczenia przedsiębiorca. Prowadzi własną firmę B&M Outsources, poza tym wspiera projekty inwestycyjne m.in. producenta mebli dla statków, hoteli, biur oraz gastronomii. Od 2014 roku jako wiceprezes zarządza Stowarzyszeniem Kreacje Innowacje, zajmującego się rozwojem przedsiębiorczości oraz kultury. Funkcję wiceprezesa pełni również w Stowarzyszeniu Pasażerów Kolejowych Siemianice. Poza pasjami biznesowymi, prywatnie podróżnik i stały bywalec festiwali, na które zabiera zarówno żonę oraz o ile okoliczności pozwalają - również dzieci. Ulubione miejsca? Kaszuby, Kraków oraz Toskania.

Zobacz również