Justyna Dębowska
Justyna Dębowska
05 Gru, 2017 - 02:00

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Justyna Dębowska

Amortyzacja środków trwałych rozłożona na czynniki pierwsze. Dowiedz się, czym jest i jakie są stawki amortyzacji. Sprawdź, kto może skorzystać z odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja środków trwałych – pojęcie niezrozumiałe dla większości z nas. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i zapamiętać czy jest, żeby wiedzieć, kiedy będziemy mogli z odpisów amortyzacyjnych skorzystać.

Amortyzacja środków trwałych – definicja

Amortyzacja środków trwałych to wyrażone w pieniądzu zużycie środków trwałych wliczone w koszty.

Co to może znaczyć? Zacznijmy od zrozumienia, co znaczą poszczególne elementy tej krótkiej definicji (środek trwały, koszty, pieniądz).

Czym jest środek trwały

Środek trwały jest to element majątku przedsiębiorstwa charakteryzujący się tym, że:

  • ma postać rzeczową,
  • może być użytkowany dłużej niż rok,
  • jest zdatny do użytku i używany na potrzeby przedsiębiorstwa.

Przykład: przedsiębiorca produkujący buty, kupuje przemysłową maszynę do szycia skóry (maszynę szwalniczą). Maszyna taka jest rzeczą, może być użytkowana dłużej niż rok i w momencie zakupu można ją uruchomić i rozpocząć szycie.

Rozsądny przedsiębiorca nie kupuje takiej maszyny, żeby stała i ozdabiała jego firmę. Kupuje ją po to, by móc wykonać jeden z etapów produkcji buta – zszyć kawałki skóry. Dzięki tej maszynie przedsiębiorca może wypełniać zadanie związane z zakresem działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie należy zapamiętać, że maszyna będąca w ciągłym użyciu traci na wartości ze względu na poniższe czynniki:

  • następuje jej zużycie (pamiętajmy, że maszyna jest wykorzystywana przemysłowo, więc pracuje przynajmniej osiem godzin na dobę, a przy dwuzmianowym systemie pracy dwa razy więcej),
  • jest coraz starsza technologicznie (produkowane są coraz lepsze maszyny, więc maszyna kupiona kilka lat wcześniej, chociaż wciąż zdatna do użytku, ustępuje technologicznie najnowszej wersji, przez co jest tańsza).

Koszty – co to takiego

Każdy przedsiębiorca, a w naszym przypadku producent obuwia, jeśli chce coś wytworzyć, ponosi koszty.

Koszty związane z przedmiotem działalność gospodarczej są odliczane od dochodu przedsiębiorcy i dzięki temu przedsiębiorca obniża wartość płaconego podatku dochodowego.

Dowiedz się więcej: Progresywny podatek dochodowy – zalety >>

Jest to rozwiązanie powszechnie przyjęte i kryje się za nim następująca logika: przedsiębiorca, żeby rozwijać swój interes, musi najpierw zainwestować. Jego osiągane dochody są w rzeczywistości niższe niż wynika to z faktur. Są niższe o kwotę, którą trzeba było zainwestować.

W naszym przypadku cena zapłacona za but jest pomniejszona o koszty materiału, nakładu pracy i zakupu oraz zużycia maszyn, dzięki którym powstało omawiane obuwie. Chodzi tutaj więc o najprostszy rachunek zysków i strat – jeżeli wydatek przedsiębiorcy uzasadniony jest przyszłym zyskiem, można go zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Pieniądze a amortyzacja środków trwałych

Zużycie środków trwałych jest wyrażone w pieniądzu. Jeśli przedsiębiorca kupił maszynę wartą 50 tysięcy złotych – taka będzie wysokość amortyzacji.

Dowiedz się więcej: Ulga podatkowa w działalności B+R: czy innowacyjni płacą mniej? >>

Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacji

Jeśli chcemy amortyzować środki trwałe, musimy poznać wartość, jaką możemy odpisać od podatku. Punktem odniesienia są stawki amortyzacji z góry ustalone w załączniku 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych (sprawdź tutaj).

Klasyfikacja składa się z 10 grup, charakteryzujących poszczególne składniki majątku zbliżone pod względem swych właściwości. Numeracja zaczyna się symbolem 0, a maszyny do obróbki skóry,  jako środki trwałe, znajdują się w grupie 05.

Amortyzacja jednorazowa

Nowością w prawie polskim jest amortyzacja jednorazowa, wprowadzona w sierpniu 2017 roku, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2017 roku. Jest to nowa metoda jednorazowej amortyzacji, obok już funkcjonującej w przepisach podatkowych, jednorazowej amortyzacji de minimis.

  • Nowa amortyzacja: wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tysięcy złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tysięcy złotych.
  • Amortyzacja de minimis: jednorazowy odpis dla małych lub rozpoczynających działalność podatników.

Warto zapamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach z odpisów amortyzacyjnych skorzystać mogą osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Chodzi o środki trwałe, które oddajemy do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie i nie rozliczamy się na podstawie ryczałtu, tylko na zasadach ogólnych – wartość mieszkania podlega amortyzacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ