Michał Nielub
Michał Nielub
02 Kwi, 2018 - 01:00

Akcyza na samochody – kogo obowiązuje i ile wynosi?

Michał Nielub

Akcyza na samochody uległa zmianie w wyniku ustalenia nowych wytycznych jej wyliczania. Dotyczą one wszystkich marek, wszystkich roczników oraz wszystkich pojemności silnika. Warto znać kilka podstawowych czynności, aby ten podatek zapłacić prawidłowo. W przeciwnym razie, mogą nas czekać nieprzyjemności.

Akcyza na samochody dotyczy każdego pojazdu, który został sprowadzony z zagranicy. Obowiązek podatkowy powstaje w przypadku zarówno osób prawnych, fizycznych oraz tych jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej. Chociaż oficjalnie Ministerstwo Finansów nie wprowadziło nowej akcyzy, to jednak zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji, a także rozesłano do urzędów nowe wytyczne dotyczące sposobu naliczania tego podatku.

Akcyza na samochody – jak to było dotychczas?

Przed wprowadzeniem zmian, podatek akcyzowy był naliczany w prosty i przejrzysty sposób. Należało w tym celu przedstawić umowę lub fakturę w urzędzie celno-skarbowym, w którym urzędnik porównywał wartość pojazdu widniejącą na dokumencie z wartością rynkową, ustalaną w oparciu o Eurotax lub Info-Ekspert.

Jeżeli wartość pojazdu netto była niższa niż jego cena rynkowa, wówczas akcyza na samochód była obliczana od wartości brutto, jednak pomniejszana o podatek VAT, podatek akcyzowy oraz 20% odliczanej od wartości rynkowej pojazdu.

Podatek akcyzowy po zmianach

Przy obecnych wytycznych, nie istnieje możliwość odliczania 20% marży od wartości rynkowej pojazdu. Jedynym sposobem na obniżenie podatku akcyzowego pozostaje wypełnienie rubryki „pojazd uszkodzony bez opinii”.

Warto jednak pamiętać, że urząd skarbowy ma 5 lat na weryfikację, czy uiszczona kwota podatku nie została obniżona. W praktyce więc może się okazać, że dostaniemy wezwanie do zapłaty po 5 latach, jeżeli urząd uzna, że wartość pojazdu została zaniżona.

Dowiedz się więcej: Rejestracja samochodu z zagranicy krok po kroku >>

Nowa akcyza – stawki

Aktualna akcyza na samochody opłacana jest w oparciu o dwie stawki procentowe:

 1. 3,1% dla pojazdów o pojemności do 2 000 centymetrów sześciennych,
 2. 18,6% dla większych silników.

Warto mieć świadomość, że jeżeli popełnimy błąd podczas wyliczania kwoty podatku, stosując np. stawkę 3,1% dla auta z większym silnikiem niż 2 000 centymetrów sześciennych, będziemy zobowiązani do złożenia korekty lub po upływie czasu dostaniemy wezwanie do zapłaty wynikłej różnicy. Przy czym niższa stawka procentowa stosowana jest także w przypadku aut, które zostały sprowadzone bez silnika.

Akcyza na samochody – krok po kroku

Warto wiedzieć, że akcyza za samochód jest niezbędna dla każdego sprowadzonego do Polski pojazdu, który chcemy zarejestrować. Potwierdzenie zapłaty tego podatku jest jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o rejestrację, składanego w starostwach powiatowych. Aby skutecznie zapłacić nową akcyzę, należy wykonać trzy podstawowe kroki:

 1. złożyć deklarację AKC-U/S,
 2. zapłacić akcyzę,
 3. uzyskać potwierdzenie jej zapłaty.

Deklaracje AKC-U/S

Podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji AKC-U/S w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Przy czym ustawa podaje trzy następujące sytuacje:

 • jeżeli przeniesienie prawa do użytkowania pojazdu nastąpiło poza terytorium Polski, wówczas obowiązek podatkowy powstaje po przekroczeniu granicy kraju,
 • jeżeli pojazd został zakupiony na terenie kraju, wówczas obowiązek podatkowy powstaje wraz z datą zawartą na fakturze lub umowie kupna sprzedaży,
 • jeżeli przeniesienie prawa do użytkowania pojazdu ma miejsce po rejestracji pojazdu, wówczas podatek akcyzowy należy zapłacić po rejestracji (typowa sytuacja np. dla leasingów).

Warto zaznaczyć, że od 1 października 2017 roku deklaracja AKC-U/S zastąpiła dotychczasowy dokument AKC-U. Nie uległy zmianie zasady składania deklaracji do urzędu celno-skarbowego. Różnią się natomiast wzory, w których zmieniono następujące elementy:

 • zniknęły pola dotyczące kwot banderol,
 • pojawiło się miejsce, w którym należy wpisać NIP lub PESEL osoby reprezentującej podatnika,
 • zrezygnowano z wpisywania kodów CN na rzecz uszczegółowienia zakresu danych, które opisują samochody.

Deklaracja AKC-U/S adresowana jest do jednego z 40 urzędów skarbowych, właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika. Przy określeniu prawidłowego urzędu skarbowego pomoże załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2017 r., w którym zamieszczono listę urzędów skarbowych z właściwością akcyzową oraz obszar ich działalności.

Dowiedz się więcej: Auta z Niemiec – czy to się opłaca? >>

Akcyza na samochody – formy składania deklaracji

Powyżej opisaną deklarację AKC-U/S można złożyć w dwóch formach: papierowej oraz elektronicznej. Istotną zmianą w nowym rozporządzeniu jest uszczuplenie listy urzędów skarbowych przyjmujących takie dokumenty – obecnie jest ich 50, a szczegółową listę znajdziemy w załączniku 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. Zmiany te podyktowane są utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, które zaczęły funkcjonować od początku marca ubiegłego roku.

Ograniczoną liczbą urzędów skarbowych, w których możemy składać deklaracje AKC-U/S, wspomaga elektroniczna formy załatwienia tej sprawy. Wraz ze zmianami wprowadzono Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Jest to obecnie jedyna droga, aby złożyć elektroniczną deklarację, nie wliczając możliwości przesłania w formie załącznika za pośrednictwem ePUAP.

PUESC – elektroniczna deklaracja AKC-U/S krok po kroku

Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać, jest zalogowanie się do PUESC. Następnie musimy wybrać na stronie głównej „Wypełnij deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu” oraz przejść do wypełnienia formularza. Całość odbywa się w dziewięciu krokach:

 1. Wpisanie NIP-u lub numeru PESEL podatnika, w imieniu którego składana jest deklaracja.
 2. Wpisanie dowolnego 19 cyfrowego kodu, który umożliwi nam powrót do formularza w późniejszym czasie.
 3. Określenie celu składania deklaracji oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Ten krok wymaga odwołania się na dokumentację ZNPW, co jednak nie dotyczy akcyzy na samochody.
 5. Wypełnienie danych adresowych podatnika oraz wysokości naliczonej akcyzy.
 6. Wybór sposobu wpisania danych dotyczących samochodu – można to zrobić ręcznie lub z pliku XML.
 7. Wpisanie kompletnych danych nt. pojazdu samochodowego.
 8. Zaakceptowanie odpowiednich oświadczeń. Na tym etapie można opcjonalnie podać takie informacje, jak adres e-mail oraz numer telefonu.
 9. Wygenerowanie dokumentu, jego podpisanie za pomocą informacji z PIT-u za ubiegły rok lub podpisem kwalifikowanym, a następnie jego wysłanie. Po pozytywnej weryfikacji formularza przez system, otrzymujemy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Co po złożeniu deklaracji?

Gdy już poprawnie i skutecznie złożymy deklarację AKC-U/S, musimy uiścić zapłatę tytułem naliczonego podatku akcyzowego. Mamy na to 30 dni od momentu złożenia dokumentu. Organem przyjmującym wpłaty jest obecnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Warto pamiętać o specyfice przelewów podatkowych. W tym celu należy wybrać „Przelew do US”, wprowadzić numer konta bankowego, dane Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, podać identyfikator NIP lub PESEL, wybrać datę powstania obowiązku podatkowego, a także wybrać symbol formularza AKC-U/S (AKC-U/SW jeżeli opłacamy akcyzę na więcej niż jedno auto).

Akcyza na samochody jest obowiązkowym podatkiem w przypadku wszystkich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Kluczową kwestią jest znajomość terminu zapłaty należności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Warto wiedzieć, że obowiązują dwie stawki procentowe podatku akcyzowego. Deklarację AKC-U/S można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wpłaty przyjmowane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu i jest to jedyny organ upoważniony do tej czynności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ