Firmy sprzedające usługi lub produkty z odroczonym terminem płatności mogą stanąć przed problemem opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub niewypłacalności kontrahentów. Grozi to utratą płynności finansowej i może wstrzymywać rozwój przedsiębiorstwa. Takiego ryzyka pozwala uniknąć faktoring, z którego z powodzeniem mogą korzystać nie tylko duże, ale i małe firmy.
0