Zniszczone wynajmowane mieszkanie: konsekwencje dla lokatora

Oddanie własnego lokalu pod wynajem to z jednej strony dodatkowe źródło pieniędzy, z drugiej - odpowiedzialność właściciela. Zdewastowane mieszkanie to często spore koszty remontu. Jak powinien zachować się właściciel w sytuacji braku szacunku lokatorów wobec wynajmowanej kwatery?

Zniszczone wynajmowane mieszkanie: konsekwencje dla lokatora
Problemy z wynajmowanym mieszkaniem a odpowiedzialność finansowa

Oddając mieszkanie pod wynajem musimy liczyć się z tym, że jego stan po upływie określonego umową terminu najmu będzie różny od stanu, w jakim mieszkanie znajduje się w momencie zawarcia umowy. Właściciel musi być przygotowany na drobne poprawki techniczne czy konieczność odmalowania ścian.

Jakie jednak konsekwencje grożą lokatorowi, który mieszkanie zostawia zniszczone lub w stanie daleko odbiegającym od zastanego w momencie wyrażenia chęci jego wynajmu? Jak właściciel może dochodzić swoich praw?

Kto ponosi koszty odnowienia zniszczonego mieszkania na wynajem?

Kontrola wynajmowanego mieszkania

W umowie najmu sporządzanej jeszcze przed wynajęciem lokatorowi mieszkania warto zawrzeć zapis dający właścicielowi możliwość składania wizyt kontrolnych w wynajmowanym lokum, na przykład przy okazji odbioru gotówki za wynajem, jeśli umówimy się z lokatorem na taką formę zapłaty, lub sprawdzenie stanu liczników.

Dzięki temu właściciel mieszkania będzie mógł na bieżąco kontrolować stan wynajmowanych pomieszczeń. W przypadku, gdy podczas jednej z takich wizyt właściciel zauważy, że lokator zaniedbuje wynajmowane mieszkanie doprowadzając je do zniszczeń lub narażając na uszkodzenie znajdujące się w nim dobra rzeczowe, może on wypowiedzieć najemcy umowę nie dbając o zachowanie regulaminowych terminów (najczęściej 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku umów zawiązywanych na co najmniej rok).

Dowiedz się więcej: Wypowiedzenie umowy najmu – poradnik krok po kroku >>

Jeśli właściciel zaobserwuje zniszczenia w swoim mieszkaniu dopiero po ustaniu umowy najmu, może on zachować całość lub część kaucji wpłaconej przez lokatora przy okazji zawarcia umowy o wynajem. Kaucja jest formą ochrony wynajmującego i to z niej właściciel ma prawo pokryć koszt naprawy zniszczonego mieszkania czy uszkodzonych sprzętów stanowiących jego wyposażenie.

Lokator nie poczuwa się do odpowiedzialności

W przypadku, gdy wynajmowane mieszkanie jest wyraźnie zaniedbane lub zniszczone, ale lokator odmawia pokrycia kosztu jego odnowienia z wpłaconej kaucji, domagając się jej zwrotu, właściciel ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem. Podobna sytuacja będzie konieczna w przypadku braku kaucji lub gdy zniszczenia znacznie przekraczają jej wysokość.

Wytoczenie sprawy lokatorowi będzie wymagało jednak niepodważalnych dowodów dokumentujących stan zniszczenia mieszkania. Z tego powodu niezwykle ważne jest, by właściciel był w posiadaniu zdjęć dokumentujących stan mieszkanie w momencie jego wynajmu oraz zaraz po wyprowadzce lokatora.

Dobrze byłoby również sporządzić listę wyposażenia mieszkania przed wynajmem oraz spis rzeczy uszkodzonych lub brakujących po wygaśnięciu umowy najmu. Zdjęcia wraz z opisem wyposażenia mieszkania warto dołączyć lokatorowi do umowy spisywanej w momencie podjęcia decyzji o wynajmie, by mieć dowód na to, że lokator zapoznał się ze stanem i pełną listą wyposażenia lokum.

Sąd może wtedy egzekwować od lokatora konieczność wypłaty odszkodowania za wyrządzone właścicielowi mieszkania straty. O opinię warto poprosić również rzeczoznawcę – przed wprowadzeniem i po opuszczeniu mieszkania przez lokatora.

Dowiedz się więcej: Wynajem mieszkania – poradnik dla lokatora >>

Brak umowy wynajmu

Trudniejszą sytuacją będzie brak umowy wynajmu danego lokalu. Brak spisanych zasad, którym podlega właściciel i wynajmujący, może znacznie utrudnić dochodzenie swoich praw. Właściciel chcący odzyskać pieniądze za konieczne naprawy, który zdecyduje się na pozwanie lokatora, będzie musiał liczyć się również z kosztami braku zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.

Dowiedz się więcej: Jak legalnie wynająć mieszkanie >>

Kłopoty ze zniszczonym mieszkaniem podkreślają wagę zapisów umów sporządzanych z lokatorami. Powinny one być możliwie dokładne i szczegółowe, wypunktowywać stan mieszkania oraz jego wyposażenia. Do umowy dobrze jest dołączyć zdjęcia potwierdzające zapisy odnoszące się do wyglądu i stanu wynajmowanego lokum.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również