Zatrzymanie prawa jazdy - kiedy trzeba ponownie zdawać egzamin?

Zatrzymanie prawa jazdy - w określonych przypadkach funkcjonariusz policji ma do tego pełne prawo. Kiedy jeszcze raz trzeba będzie zdać egzamin?

Zatrzymanie prawa jazdy - kiedy trzeba ponownie zdawać egzamin?

Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić w wyniku konkretnych wykroczeń drogowych. Wówczas jesteśmy zmuszeni do tego, by egzamin na prawo jazdy zdawać ponownie. Ile kosztuje prawo jazdy? Kiedy możemy je stracić? Czy są jakieś inne wyjścia na odzyskanie uprawnień?

Kiedy może nastąpić zatrzymanie prawa jazdy

Funkcjonariusz policji może odebrać nam prawo jazdy w jasno określonych sytuacjach. Ostatnio najgłośniej było o zmianach w kodeksie drogowym, zgodnie z którymi zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym o 50 km/h.

Zbyt duża liczba pasażerów

Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić również w okolicznościach, gdy przekroczona zostanie maksymalna liczba przewożonych pasażerów – dotyczy to co najmniej 3 dodatkowych osób.

  • Zatem jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu figuruje, że autem może podróżować maksymalnie 5 osób, to w przypadku przewożenia 7 osób jeszcze nie występuje przesłanka do odebrania prawa jazdy.

Prowadzenie auta po alkoholu

Do okoliczności, w których można utracić prawo jazdy, należy również zaliczyć kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Sytuacja dotyczy również innych środków odurzających. Warto jednak pamiętać o tym, że zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza policji musi nastąpić za pokwitowaniem.

Inne okoliczności zatrzymania prawa jazdy

Prawo jazdy może zostać odebrane również przy stwierdzeniu innych zasadnych okoliczności. Zaliczyć należy do nich w szczególności następujące:

  • Stwierdzenie zniszczenia dokumentu, powodujące jego nieczytelność,
  • Stwierdzenie upłynięcia terminu ważności dokumentu,
  • Podejrzenie podrobienia lub przerobienia dokumentu,
  • Przekroczenie 24 punktów karnych,
  • Orzeczenie wydane przez sąd dot. zakazu prowadzenia pojazdów przez kierowcę.

Kiedy konieczny jest ponowny egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy będzie trzeba zdawać ponownie w sytuacji, gdy kierowca przekroczy 24 punkty karne za wykroczenia drogowe bądź, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane na dłużej, niż rok.

Czy można uniknąć utraty uprawnień?

Zatrzymany przez policję dokument przekazywany jest do prokuratora, ten następnie dostarcza wniosek o ukaranie do sądu, który będzie orzekać w sprawie wydania zakazu prowadzenia pojazdów. Istnieje możliwość skrócenia okresu tego zakazu do jednego roku. Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy, w uzasadnionych przypadkach powinniśmy złożyć odwołanie. Wówczas istnieje szansa, że ponowny egzamin na prawo jazdy nie będzie koniecznością.

Zatrzymanie prawa jazdy wiąże się z konsekwencją zakazu prowadzenia jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Pamiętajmy, że najbardziej sprawdzoną i skuteczną ochroną przed utratą uprawnień jest po prostu przestrzeganie przepisów prawa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Michał Nielub Michał Nielub [+ info]

Z wykształcenia marketingowiec, z doświadczenia przedsiębiorca. Prowadzi własną firmę B&M Outsources, poza tym wspiera projekty inwestycyjne m.in. producenta mebli dla statków, hoteli, biur oraz gastronomii. Od 2014 roku jako wiceprezes zarządza Stowarzyszeniem Kreacje Innowacje, zajmującego się rozwojem przedsiębiorczości oraz kultury. Funkcję wiceprezesa pełni również w Stowarzyszeniu Pasażerów Kolejowych Siemianice. Poza pasjami biznesowymi, prywatnie podróżnik i stały bywalec festiwali, na które zabiera zarówno żonę oraz o ile okoliczności pozwalają - również dzieci. Ulubione miejsca? Kaszuby, Kraków oraz Toskania.

Zobacz również