Jak unieważnić poręczenie kredytu

Nierzadko zdarza się, że decydujemy się na poręczenie kredytu znajomego lub kogoś z rodziny. Czy możemy wycofać się z takiego zobowiązania?

Jak unieważnić poręczenie kredytu
Poręczając kredyt, pamiętajmy o swoich prawach

Poręczenie kredytu zobowiązuje poręczyciela do przestrzegania zasad umowy zawieranej z wierzycielem (najczęściej bankiem). Poręczyciel zgadza się tym samym na spłatę zaciągniętego przez głównego dłużnika kredytu w przypadku, gdy bank napotka na jakiekolwiek trudności z wyegzekwowaniem spłaty od zobowiązanego, czyli kredytobiorcy. Szczegółowe warunki spłaty długu przez poręczyciela opisuje umowa podpisywana między bankiem a osobą zabezpieczającą spłatę. Czy można jednak odstąpić od tej umowy w przypadku, gdy poczujemy się przez głównego dłużnika oszukani lub zmanipulowani?

Jak wycofać się z poręczenia zobowiązania?

Umowa z bankiem

Umowa poręczenia jest dokumentem podpisywanym przez wierzyciela (bank) i poręczyciela. Główny dłużnik nie jest więc jej stroną i w żaden sposób nie odpowiada przed bankiem za postępowanie poręczyciela.

Najprostszym sposobem rezygnacji z funkcji poręczyciela byłoby odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy w dokumencie istnieje stosowny zapis umożliwiający podjęcie czynności unieważniających poręczenie kredytu. Często możliwość przedwczesnego zakończenia umowy podlega ścisłym warunkom i dotyczy np. szczególnych sytuacji utraty zdolności kredytowej poręczyciela.

Klauzula pozwalająca na odstąpienie od umowy w dowolnym momencie bez wyraźnego powodu rzadko uwzględniania jest w jej treści. Co wtedy?

Negocjacje z kredytobiorcą

Jeśli osoba, której poręczycielem zostaliśmy, regularnie spłaca zobowiązanie i nie dała wierzycielowi żadnych podstaw do obaw, możemy starać się o odstąpienie od umowy w porozumieniu z kredytobiorcą. Bank może wyrazić zgodę na zakończenie umowy poręczenia w momencie przedstawienia przez swojego klienta innej formy zabezpieczenia na pozostały okres spłaty zobowiązania.

Taka forma unieważnienia poręczenia wymagać będzie od nas negocjacji z kredytobiorcą i samym bankiem, jednak może okazać się skuteczniejsza niż inne próby wypowiedzenia umowy. Sytuacja zmienia się jednak jeśli problem ze spłatą kredytu już się pojawił.

Uchylenie od skutków oświadczenia woli

Kodeks cywilny zakłada możliwość unieważnienia poręczenia kredytu, podobnie jak innych przypadków oświadczenia woli w sytuacji, gdy poręczyciel działał pod wpływem błędu, wady, nie w pełni świadomie lub pod wpływem groźby.

Oznacza to, że odstąpienie umowy z bankiem wiąże się z koniecznością udowodnienia na drodze postępowania sądowego, że podpisując poręczenie kredytu nie byliśmy w pełni sił umysłowych lub z innych powodów nie podejmowaliśmy świadomej i samodzielnej decyzji. Najczęściej rozpatrywanymi przypadkami są te powołujące się na dłuższe stosowanie środków farmakologicznych, zakłócających trzeźwą ocenę sytuacji.

Pamiętajmy jednak, iż na zgłoszenie tego typu nieścisłości związanej z podpisaną umową poręczenia mamy tylko jeden rok.

Postępowanie sądowe

Poręczenie kredytu unieważnić można na wniosek poręczyciela poprzez skierowanie do sądu pozwu o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami. Koszty postępowania sądowego ponosi wnioskodawca – opłata wynosi 5% wysokości kredytu, za który poręczyliśmy. Jeśli nie jesteśmy w stanie uiścić opłaty, do wniosku załączyć musimy dodatkowy dokument zwalniający z poniesienia kosztów postępowania sądowego wraz ze szczegółowym opisem stanu majątkowego rodziny.

Pamiętajmy, iż poręczając zobowiązanie innej osoby, musimy liczyć się z konsekwencjami. Warto pamiętać o zabezpieczeniu swoich interesów i podpisać z bankiem umowę, która pozwoli nam na utrzymanie pewnej kontroli. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnego stresu.

WARTO PRZECZYTAĆ:
Zakończona spłata kredytu – co dalej? »

  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również