Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe?

Posiadacze kredytów na pewno z chęcią anulowaliby swoje zobowiązania, które często trzeba spłacać przez wiele lat. Wizja nierealna? Okazuje się, że umorzenie kredytu jest możliwe w pewnych przypadkach.

Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe?
Najważniejsze informacje na temat umorzenia kredytu

Bodźcem do wprowadzenia prawa, które umożliwiałoby umorzenie kredytu był kryzys, jaki na początku 2015 rok dotknął osoby zadłużone we franku szwajcarskim.

Jak działa umorzenie zobowiązania?

Umorzenie kredytów walutowych jest aktualnie możliwe przy współpracy z rządem. Taka opcja oferowana jest posiadaczom kredytów mieszkaniowych, którzy z powodu destabilizacji rynków walutowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Długi zostają również umorzone w momencie ogłoszenia tak zwanej „upadłości konsumenckiej”. Rozwiązanie takie jest od lat dostępne i bardzo popularne w krajach zachodnich.

Umorzenie kredytu i upadłość konsumencka pociągają za sobą poważne konsekwencje, z którymi należy się liczyć. Osoba, która skorzysta z tej możliwości, musi pamiętać, że na długi czas straci zdolność kredytową i z pewnością żaden bank nie będzie chciał z nami współpracować w przyszłości.

Pamiętaj – Umorzony kredyt to przychód

Kwota umorzonego kredytu stanowi przychód dla pożyczkobiorcy, a sposób jego opodatkowania zależy od celu, na jaki został zaciągnięty kredyt.

Instytucje finansowe mają możliwość umarzania kredytu w związku ze zdarzeniami losowymi i brakiem perspektyw ze strony banku na ściągnięcie wierzytelności od kredytobiorcy. Pamiętajmy jednak o tym, że taki umorzone zobowiązanie również jest przychodem.

Wartość umorzonego kredytu stanowi dla osoby prywatnej przychód z innych źródeł, który należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

W związku z tym bank sporządza dla kredytobiorcy imienną informację PIT-C, która powinna zostać wysłana do urzędu skarbowego do końca lutego.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

Kredyt studencki

Kredyt studencki wielu osobom umożliwił spokojne studia, bez zamartwiania się o kwestie finansowe, pomimo ciężkiej sytuacji materialnej. Kredyt wypłacany jest w ratach, co miesiąc studenci otrzymują ustaloną kwotę aż do ukończenia edukacji wyższej.

Zakończenie studiów nie oznacza, że trzeba natychmiast spłacić kredyt, ale jest to moment, kiedy rozpoczyna się dla kredytobiorcy okres tak zwanej „karencji”,  w czasie którego były student ma czas odnaleźć się na rynku pracy i przygotować się do spłaty pożyczki. Nie ma tu mowy o odsetkach, a raty są o połowę niższe niż te, w których kredyt był wypłacany.

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich umożliwia także niektórym osobom całkowite umorzenie kredytu.

Kiedy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Zgodnie z ustawą pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą być częściowo lub w całości umorzone.

Istnieje pięć sytuacji, w których spłata może zostać w 100% anulowana:

  1. Trudna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy
  2. Trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązania
  3. Brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń
  4. Dobre wyniki ukończenia studiów – 5% najlepszych absolwentów danego rocznika na uczelni dostaje szansę na zmniejszenie kwoty kredytu o 20%
  5. Śmierć kredytobiorcy

Kto płaci za umorzony kredyt?

Koszty umorzenia kredytów studenckich pokrywane są ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który jest częścią Banku Gospodarstwa Krajowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również