Prawa konsumenta: Odrzucona reklamacja - co dalej?

Odrzucona reklamacja nie zamyka nam furtki do wygrania walki z nieuczciwym sprzedawcą. Pamiętajmy  o prawach konsumenta.

Prawa konsumenta: Odrzucona reklamacja - co dalej?
Co zrobić, gdy sprzedawca odrzuci reklamację i nie odpowie na odwołanie?

Jako konsumentom przysługuje nam prawo do reklamowania zakupionych produktów lub usług, które nie są zgodne z umową kupna-sprzedaży zawiązaną w momencie dokonywania transakcji. Oznacza to, że reklamacja obejmuje towar niespełniający gwarantowanej przez producenta funkcji, uszkodzony, niepełny czy też wykazujący znaczące różnice w zakresie swoich cech użytkowych, funkcjonalnych czy fizycznych od zamówienia.

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacja kierowana do miejsca zakupu musi zostać przez sprzedawcę rozpatrzona, czas na odpowiedź nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji.

Często jednak spotykamy się z sytuacją, w której reklamacja zostaje rozpatrzona negatywnie, a sprzedawca wskazuje na niewłaściwe użytkowanie lub naturalne zmęczenie materiału jako przyczynę niespełnienia przez towar swoich funkcji. Jeśli mamy pewność, że powstała usterka jest przez nas niezawiniona, możemy walczyć dalej.

Dowiedz się więcej: Niezgodność towaru z umową, czyli wszystko o chargeback >>

Odrzucona reklamacja – co dalej?

Następnym krokiem, jaki możemy podjąć, jest skierowanie do sprzedawcy odwołania od decyzji nieuznającej reklamacji. Niestety, sprzedawca nie ma obowiązku udzielenia nam odpowiedzi. Jeśli więc przez długi czas nie doczekamy się odzewu, musimy pomyśleć o innych sposobach dochodzenia naszych racji.

Zanim skierujemy sprawę do sądu, warto zaczerpnąć opinii rzeczoznawcy w kwestii zgodności zakupionego produktu z umową. Może się bowiem okazać, że faktycznie nie mieliśmy podstaw do reklamacji i zaoszczędzimy w ten sposób czas, nerwy i pieniądze, które przeznaczylibyśmy na sądowe starcie ze sprzedawcą.

Dowiedz się więcej: Czy reklamacja bez paragonu jest możliwa? >>

W przypadku, gdy reklamacja, przynajmniej w opinii rzeczoznawcy (ostateczna decyzja należy do sądu), jest zasadna, możemy założyć sprzedawcy sprawę w sądzie. Jeśli sprzedawca wyrazi na to zgodę, skierujmy się do sądu polubownego, by w możliwie krótkim czasie i bez większych spięć rozwiązać sprawę. Bez zgody sprzedawcy nie będzie to jednak możliwe. Wtedy zostanie nam odwołanie się do sądu powszechnego. Za założenie sprawy w sądzie powszechnym poniesiemy koszty.

Możemy też skorzystać z pomocy mediatora, bezstronnej osoby, która pomoże w osiągnięciu porozumienia na linii sprzedawca-klient. Może sprzedawca okaże wolę, by wymienić lub naprawić niezgodny z umową towar, aby uniknąć postępowania sądowego?

Kolejną opcją jest powiadomienie o zaistniałej sytuacji Rzecznika Praw Konsumenta. Można udać się do niego osobiście lub wysłać specjalny wniosek. Interwencja Rzecznika powinna wymusić na sprzedawcy ustosunkowanie się do naszej reklamacji. Czasami można liczyć na to, że, w przypadku biernej postawy sprzedawcy lub niechęci polubownego rozpatrzenia zasadnej reklamacji, to Rzecznik skieruje sprawę do sądu, a nawet wystąpi jako nasz reprezentant w sprawie.

Warto wykorzystać dostępne możliwości dochodzenia naszych praw w walce z nieuczciwymi sprzedawcami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również