Najniższa krajowa - minimalne wynagrodzenie w Polsce

Od 1 stycznia 2018 r. najniższa krajowa wyniesie 2 100 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa obowiązuje też na tzw. ”umowach śmieciowych”.

Najniższa krajowa - minimalne wynagrodzenie w Polsce
Najniższa krajowa w Polsce - ile obecnie wynosi płaca minimalna?

Od 1 stycznia 2018 r. najniższa krajowa wyniesie 2 100 zł brutto, natomiast obecnie wciąż obowiązuje stawka wynosząca 2 000 zł brutto. Co jeszcze trzeba wiedzieć o wynagrodzeniach?

Najniższe wynagrodzenie w 2018 roku

Jest nowe rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. najniższa krajowa wyniesie 2 100 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa – 13,70 zł. W ten sposób rząd podniósł płacę dla najmniej zarabiających o 5 proc. w stosunku do roku bieżącego.  W 2017 r. minimalna płaca to 2 000 zł brutto.

Najniższa krajowa brutto w 2017 roku

Płaca minimalna pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi obecnie 2 000 zł brutto. Co istotne, stawka 2 000 zł obowiązuje również wobec młodych osób, którym jeszcze w ubiegłym roku obniżano wynagrodzenie o 20% ze względu na brak stażu.

Na ten rok wyznaczono też minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących na tzw. „ umowach śmieciowych”, czyli wykonujących zlecenia lub świadczących usługi jako samozatrudnieni.

Najniższa krajowa netto 2017 – ile to na rękę?

Kwota wynagrodzenia, która widnieje na umowie o pracę nie oznacza, że tyle wpływa co miesiąc na konto bankowe pracownika. Minimalne wynagrodzenie netto (wypłata na rękę) jest o ok. 500 zł niższe od płacy brutto i wynosi:

 • dla pracownika zatrudnionego w miejscu zamieszkania (przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu) 1 459,48 zł,
 • dla pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości (przy zwiększonych kosztach uzyskania przychodu) 1 464,48 zł.

Dowiedz się więcej: Jak obliczyć wynagrodzenie netto >>

Wyższe wynagrodzenie minimalne to wzrost innych świadczeń

Wraz z podwyżką płacy minimalnej zwiększy się kwota niektórych świadczeń obliczanych na jej podstawie. Do nich należą:

 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych,
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
 • kwota wolna od potrąceń.

Wynagrodzenie minimalne na umowie o pracę

Najniższa krajowa to najmniejsza pensja, jaką pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy powinien otrzymać za przepracowany miesiąc.

Oznacza to, że w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze powinno być określone na poziomie:

 • 2 000 zł brutto,

lub

 • mniej niż 2 000 zł brutto, ale tylko wtedy, jeśli umowa zakłada wypłatę dodatków takich jak: premia regulaminowa, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny itp.., tak, by w sumie wynagrodzenie brutto wyniosło więcej niż 2 000 zł.

Na wynagrodzenie minimalne składają się m.in:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki (np. stażowy, motywacyjny, funkcyjny),
 • nagrody i premie regulaminowe,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • dodatek wyrównawczy.

Do najniższej krajowej nie wlicza się składników o charakterze okazjonalnym lub dodatków za pracę ponad normę, takich jak:

 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • dodatek za pracę w porze nocnej (od 2017 roku),
 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa emerytalna lub rentowa.

Dowiedz się więcej: Płaca minimalna w wybranych państwach na świecie >>

Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto (ok. 9,70 zł netto). Obowiązuje ona wszystkie osoby związane umowami cywilno – prawnymi lub świadczące usługi jako samozatrudnieni.

Stawka ta musi być przestrzegana bez względu na to, czy wynagrodzenie zostało ustalone za godzinę, dzień, tydzień, miesiąc, czy według innej miary. Jeśli ktoś zawarł ze zleceniodawcą umowę, w której ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, to musi otrzymać wynagrodzenie w kwocie nie niższej, niż wynikającej z przemnożenia liczby godzin pracy w danym miesiącu (np. w styczniu 168) i stawki 13 zł.

W związku z wyznaczeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie i podobnych, pracodawcy są zobligowani do określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Uwaga! Minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania przy umowach, w których zleceniobiorca sam ustala gdzie i w jakim czasie wykona pracę, a podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rezultat pracy (takie cechy nosi umowa o dzieło).

Wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2017 r. została wskazana w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 934).

Kary dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy od tego roku kontroluje nie tylko umowy zawarte na podstawie kodeksu pracy, ale także umowy cywilno – prawne. Za naruszenie przepisów pracodawca może ponieść karę w wysokości od tysiąca do 30 tys. zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Anna Nowak Anna Nowak [+ info]

Na łamach portali internetowych relacjonuje zmiany na rynku pracy. Z uwagą przygląda się ofertom zatrudnienia, poszukując ich mocnych i słabych stron. Sprawdza, co spędza sen z powiek HR-owców. Dostarcza inspiracji niezdecydowanym i odkrywa sposoby osiągania celów zawodowych. Jako redaktor portalu KarieraKobiety.pl wspiera aktywność zawodową i emancypację finansową kobiet. Po godzinach – amatorka zdrowej kuchni, pasjonatka fotografii i sketchnotingu.

Zobacz również