Mandat za złe parkowanie - ile zapłacimy?

Dziś łatwo o mandat za złe parkowanie.  Parkingi osiedlowe pękają w szwach. Podobnie jest w centrach miast. Pechowcom grozi też kosztowne odholowanie auta. Dowiedz się ile wynosi mandat za parkowanie w niewłaściwych miejscach.

Mandat za złe parkowanie - ile zapłacimy?
Mandat za parkowanie w niewłaściwych miejscach.

Jak wydać pieniądze bez celu? Wie to każdy, kto zapłacił mandat za złe parkowanie. Brak miejsc parkingowych, chwila roztargnienia, nieznajomość znaków, pośpiech – to najczęstsze przyczyny kar wymierzanych kierowcom przez stróżów porządku. Ile kosztuje mandat za parkowanie i jakie inne konsekwencje można ponieść za parkowanie w niedozwolonym miejscu?

Mandat za złe parkowanie w strefie zamieszkania

Poruszając się autem po strefie zamieszkania (znak D-40) należy trzymać się określonych zasad: tu wolno parkować tylko w wyznaczonych miejscach, np. w zatokach postojowych lub tam, gdzie widnieje znak D – 18.

mandat za złe parkowanie

Pozostawienie auta w innych niż wyznaczonych do tego celu miejscach jest wykroczeniem zgodnie z art. 97 kodeksu wykroczeń. Taryfikator przewiduje za to 100 zł mandatu i 1 punkt karny.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat przez internet >>

Mandat za parkowanie mimo zakazu zatrzymywania się i zakazu postoju

Znak zakazu postoju i zatrzymywania się dotyczy zarówno jezdni, jak i chodnika (chyba, że pod znakiem znajdzie się zapis, iż zakaz „nie dotyczy chodnika”.

Parkując na chodniku należy zwrócić uwagę, by pozostawić 1,5 metra szerokości dla pieszych, a jeśli ta przestrzeń okaże się niewystarczająca to nie można w danym miejscu parkować samochodu.

Dowiedz się więcej: Mandat za złe parkowanie: płacić czy nie? >>

mandat za złe parkowanie

Znakom B-35 oraz B-36 często towarzyszą dodatkowe oznakowania, które precyzują sposób parkowania. Są one równie istotne jak same zakazy postoju i zatrzymania.

mandat za złe parkowanie

Ile zatem kosztuje pozostawienie auta pod zakazem postoju lub zatrzymywania się? Art. 92 oraz art. 97 kodeksu wykroczeń przewiduje mandat w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny.

Parkowanie mimo znaku B-35 i B-36, gdy pod nim widnieje znak T-24 dodatkowo grozi odholowaniem pojazdu na parking strzeżony. Koszt w tym przypadku pokrywa właściciel samochodu.

Dowiedz się więcej: Punkty karne: aktualny taryfikator mandatów >>

Opłaty za usunięcie pojazdu w 2017 roku

Opłaty za odholowanie pojazdu oraz za każdą godzinę na parkingu strzeżonym ustala Rada Miasta. W 2017 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, mogą one wynosić nawet:

1) za rower lub motorower:
a) za usunięcie – 110 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 19 zł;

2) za motocykl:
a) za usunięcie – 218 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 26 zł;

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie – 476 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 39 zł;

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie – 594 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 51 zł;

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie – 841 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 73 zł;

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie – 1239 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 133 zł;

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie – 1508 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 196 zł.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat? >>

Mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów

O miejscu do parkowania przeznaczonym tylko dla osób niepełnosprawnych informuje znak D-18a z tablicą T-29 lub znak poziomy P-24 lub P-20. W wielu miejscowościach oznacza się je dodatkowo kolorem niebieskim. Choć większość kierowców respektuje to ograniczenie, to niektórym zdarza się je ignorować lub pozostawić pojazd bez widocznej karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, czy też używać karty parkingowej bez uprawnień.

Dowiedz się więcej: Przedawnienie mandatu >>

mandat za złe parkowanie

Lekceważenie powyższych oznaczeń przez krnąbrnych kierowców kosztuje:

 • 500 zł za parkowanie na kopercie bez karty parkingowej i 5 punktów karnych,
 • 300 zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową,
 • 800 zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową i jednoczesne parkowanie na kopercie i 5 punktów karnych.

Taryfikator mandatów 2017

Kompletny cennik mandatów z tytułu zatrzymania lub postoju w niedozwolonym miejscu:

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: 100 do 300 zł,
 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł,

Zatrzymywanie pojazdu:

 • na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł,
 • na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: 100 do 300 zł,
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł,
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł,
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł,
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł,
 • przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł,
 • na pasie między jezdniami: 100 zł,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł,
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł.
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł,
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł,
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł,
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł,
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Anna Nowak Anna Nowak [+ info]

Na łamach portali internetowych relacjonuje zmiany na rynku pracy. Z uwagą przygląda się ofertom zatrudnienia, poszukując ich mocnych i słabych stron. Sprawdza, co spędza sen z powiek HR-owców. Dostarcza inspiracji niezdecydowanym i odkrywa sposoby osiągania celów zawodowych. Jako redaktor portalu KarieraKobiety.pl wspiera aktywność zawodową i emancypację finansową kobiet. Po godzinach – amatorka zdrowej kuchni, pasjonatka fotografii i sketchnotingu.

Zobacz również