Kwota wolna od podatku w Unii Europejskiej

Czym jest kwota wolna od podatku i jak kształtuje się sytuacja Polski na tle innych krajów Unii Europejskich?

Kwota wolna od podatku w Unii Europejskiej
Systemy podatkowe w Europie

Kwota wolna od podatku (inaczej nazywana kwotą dochodu wolnego od podatku) to jeden z elementów systemu podatkowego. Jest to maksymalny dochód, jaki możemy osiągnąć w przeciągu roku, który nie będzie podlegał obowiązkowi zapłaty podatku.

Przychodzi czas rozliczeń podatkowych. Obliczamy podstawę opodatkowania, od której zobowiązani jesteśmy odliczyć podatek co roku przekazywany Skarbowi Państwa. Nie zawsze jednak mamy obowiązek płacenia podatku od swoich przychodów. Uzyskując w ciągu roku dochody w wysokości równej albo mniejszej od aktualnej kwoty wolnej od podatku, jesteśmy zwolnieni z zapłaty podatku.

Opodatkowy dochód co roku podlega analizie, której celem jest ustalenie odpowiedniego limitu kwoty wolnej od obowiązku podatkowego. W 2015 roku aktualna wysokość danej kwoty została uznana za niekonstytucyjną w związku z sytuacją gospodarczą kraju. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, kwota wolna od podatku powinna reprezentować dochód, który pozwala podatnikowi na godne życie a podatki płacone powinny być dopiero za nadwyżkę określonego dochodu.

Wzrost kwoty wolnej na przestrzeni lat w Polsce:

Czy wiedzieliście, że w latach 2004-2014 ceny paliw wzrosły aż o 86%, oskładkowanie pracy o 59%, a inflacja o 33%?

Biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku, zmiany przedstawiają się następująco:

 • 2004-2006 – kwota wynosiła 2790 złotych
 • W roku 2007 – 3013 złotych
 • W roku 2008 – 3089 złotych
 • 2009-2014 – 3091 złotych

Wynika z tego, że przez ostatnie 10 lat kwota wolna od podatku wzrosła o 11%.

Kwota wolna od podatku za rok 2015

Kwota wolna od podatku przy rozliczeniach za rok 2015, których dokonujemy w 2016 wynosi 3091 złotych. Oznacza to brak zmiany owej kwoty względem poprzedniego roku rozliczeniowego.

Polska kwota wolna od podatku w praktyce

W momecie, kiedy cały dochód mieści się w kwocie wolnej, nie płacimy podatku w ogóle. Jeżeli dochód jest wyższy, to płacimy wtedy podatek od nadwyżki ponad daną kwotę. Innymi słowy kwota wolna od podatku to inaczej tzw. „zerowa stawka podatkowa”.

Pamiętajmy jednak, że mimo iż nie zapłacimy podatku od dochodu do 3091 zł, mamy zawsze obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Zeznacznie podatkowe jest absolutnie obowiązkowe!

Kwota wolna od podatku w krajach Unii Europejskiej

Jak pokazują wyniki raportu “Praca w UE – podatki i składki”, czyli badania przeprowadzonego przez firmę PwC, Polska znajduje się na dwudziestym miejscu w Unii Europejskiej pod wzgledem wysokości stawek PIT. Raport pokazał również, że w ponad połowie krajów Unii kwota wolna jest znacznie wyższa niż w naszym kraju. Pamiętajmy jednak, iż porównywanie tego typu parametrów czy wskaźników nie jest wystarczające, aby uzyskać obiektywne zestawienie.

We wspomnianym badaniu wskazano, że w Europie dominują progresywne stawki podatku, przekraczające nawet 50 %. Jako przykład weźmy Portugalię (56,5%), Holandię (52%) i Szwecję (57%). Na tle krajów UE Polska zajmuje dwudzieste miejsce (18% i 32%). Średnio zatem stawki podatkowe dla tych, którzy zarabiają najwięcej wahają się w granicach 40-57%.

Innym rodzajem stawek jest stawka liniowa, którą posiadają Węgry, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Estonia, a także Rumunia. Najwyższą mają Łotwini (23%), a najniższą zaobserwować można w Bułgarii (10%).

Analiza systemów podatkowych w Europie, w tym określonych kwot wolnych od podatku to jednak niełatwe zadanie. Trzeba jasno zaznaczyć, że wysokie stawki podatkowe połączone są często siłą rzeczy z wysokimi kwotami wolnymi od podatku. Istnieją również kraje, które nie mają jednej zdefiniowanej niepodlegającej podatkowi kwoty, ponieważ ta zależna jest od dochodów. W innych państwach pojęcie kwoty wolnej od podatku nie występuje wcale – podatnicy mogą jednak liczyć na innego rodzaje ulgi lub stosunkowo niskie podatki. Wyróżnić moglibyśmy również kraje, w których oprócz podatków obywatele zobowiązani są płacić inne państwowe składki, które nie podlegają zwolnieniom.

Biorąc jednak pod uwagę jedynie kwotę wolną od podatku, zobaczmy którzy obywatele mogą liczyć na wysoki nieopodatkowany dochód:

 1. Cypr – 19 500 €
 2. Hiszpania – 17 700 €
 3. Finlandia – 16 100 €
 4. Wielka Brytania – 13 500 €
 5. Malta – 11 900€

W Bułgarii czy na Węgrzech nie istnieje natomiast kwota wolna od podatku. W Rumunii, na Słowacji lub na Litwie kwota wolna od podatku zależy natomiast od wysokości dochodu uzyskiwanego miesięcznie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również