Kiedy zapłacisz podatek od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia, czyli podatek od spadków i darowizn. W jakich sytuacjach uiszczenie opłaty związanej z tym podatkiem nas nie ominie?

Kiedy zapłacisz podatek od wzbogacenia?
Podatek od wzbogacenia - co to takiego?

Zastanawiasz się kiedy zapłacisz podatek od wzbogacenia? A może nigdy o takim nie słyszałeś? W naszym artykule dowiesz się czym jest podatek od wzbogacenia i kiedy ewentualnie musisz go zapłacić.

Co to jest podatek od wzbogacenia?

Po pierwsze w Polsce nie istnieje podatek od wzbogacenia. Podatek, który jest potocznie tak nazywany to podatek od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, który pobierany jest od przyrostu masy majątku, jest podatkiem osobistym i samorządowym.

Kiedy zapłacimy podatek od spadków i darowizn?

Tak więc kiedy zapłacimy podatek od spadków i darowizn, zwany potocznie podatkiem od wzbogacenia? Poniżej przedstawiamy listę sytuacji, które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego:

 • otrzymanie spadku,
 • nabycie majątku w postaci zapisu lub dalszego zapisu,
 • przejęcie majątku poprzez zasiedzenie lub z polecenia testamentowego,
 • nabycie praw do wkładów oszczędnościowych lub jednostek uczestnictwa,
 • otrzymanie spadku za granicą, będąc obywatelem polskim,
 • zachowek,
 • darowizna,
 • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • nieodpłatne: renta, użytkowanie i służebność.

Kiedy unikniemy opodatkowania?

Podatku od spadku i darowizn nie zapłacimy:

 • jeśli nabywca rzeczy lub praw oraz osoba je przekazująca nie są obywatelami polskimi, mimo iż podmiot przekazania znajduje się na terenie Polski,
 • przy nabyciu w drodze spadku praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych lub wzorów zdobniczych,
 • od środków z pracowniczego programu emerytalnego
 • od otrzymania środków złożonych na rachunku OFE lub indywidualnym koncie emerytalnym, należącego do osoby zmarłej

Podatku od darowizny nie zapłacą:

 • małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa – jeśli wartość darowanego majątku od jednej osoby nie przekracza 9637 zł,
 • zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) – jeśli wartość darowanego majątku od jednej osoby nie przekracza 7276 zł,
 • pozostali nabywcy – jeśli wartość darowanego majątku od jednej osoby nie przekracza 4902 zł.

Warto pamiętać, że najbliższa rodzina darczyńcy (małżonek, zstępni (dzieci, wnuki,prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha) może być w ogóle zwolniona z obowiązku płacenia podatku od darowizny (bez względu na kwotę) jeśli w ciągu 6 miesięcy od jej przyjęcia zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym. Zatem nie należy z tym czekać do momentu składania deklaracji PIT 37.

Uwaga! W przypadku darowizny środków pieniężnych dodatkowo udokumentują otrzymanie kwot na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia?

Opodatkowaniu podlega osoba, która nabywa rzeczy lub prawa własności. Podatek obliczany jest w oparciu o wartość uzyskanych rzeczy, najczęściej zgodnie z ich aktualną wartością rynkową.

Podatek od spadków i darowizn oblicza się według skali. Jeśli nabywca majątku należy do I grupy podatkowej to podatek wynosi 3, 5 i 7%, jeśli jest osobą z II grupy podatkowej to zapłaci 7, 9 lub 12%. Podatnicy z III grupy podatkowej odprowadzają 12, 16 lub 20% wartości majątku.

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

 • Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
 • Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
 • Grupa III: pozostali nabywcy.

Warto mięć pojęcie o podatku od spadków i darowizn. W ten sposób unikniemy ewentualnych problemów z Urzędem Skarbowym w momencie otrzymania spadku lub darowizny.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Anna Nowak Anna Nowak [+ info]

Na łamach portali internetowych relacjonuje zmiany na rynku pracy. Z uwagą przygląda się ofertom zatrudnienia, poszukując ich mocnych i słabych stron. Sprawdza, co spędza sen z powiek HR-owców. Dostarcza inspiracji niezdecydowanym i odkrywa sposoby osiągania celów zawodowych. Jako redaktor portalu KarieraKobiety.pl wspiera aktywność zawodową i emancypację finansową kobiet. Po godzinach – amatorka zdrowej kuchni, pasjonatka fotografii i sketchnotingu.

Zobacz również